แสงกับการเจริญเติบโตของพืช

แสงแดด

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนและแสงแดด ในฤดูร้อนกลางวันจะยาวกว่ากลางคืนและแสงแดดจัด ในฤดูหนาวกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนและแสงแดดอ่อน ทุกแห่งจะได้รับแสงแดดในฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาว ความเข้มของแสงแดดในฤดูร้อนจะมากกว่าฤดูหนาวแสงแดดนี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เมื่อแสงแดดตกที่ต้นพืช ใบไม้จะดูดแสงได้ประมาณ 80% สะท้อนกลับ 15% ทะลุผ่านไป 5% พลังงานแสงที่พืชดูดรับไว้นั้นส่วนใหญ่ใช้ในการคายน้ำของพืช บางส่วนกระจายไปในอากาศประมาณ 0.5-3.5% พืชใช้แสงในการปรุงอาหาร (Photosynthesis) แสงแดดที่ตกลงบนสิ่งต่างๆ จะถูกสะท้อนกลับออกไป การสะท้อนกลับนี้เรียกว่า Albedo พื้นน้ำมี Albedo 3-10%, ป่ามี 5-20%, ไร่นา 10-30%, พื้นโลก 30-40%, วัตถุสีขาว 100%, และวัตถุสีดำ 0%

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกตะไคร้ (Lemongrass)

ตะไคร้

ตะไคร้ ทั้งใบและต้นของนั้น นำมาใช้ประกอบอาหารเป็นเครื่องปรุงรสของชาวเอเชีย คนไทยใช้ผสมอาหารในการทำพล่า ต้มยำ และใช้ปรุงเครื่องแกงหลายชนิด นอกจากนั้นตะไคร้ยังจัดเป็นสมุนไพรใช้ในการทำยารักษาโรค เช่น ยาขับปัสสาวะ ต้นใช้ต้มรับประทานแก้โรคไต ในตะไคร้นั้นหากนำมาหั่นฝอยตากแห้งใช้ชงดื่มกับน้ำร้อนในลักษณะของน้ำชา เรียกว่า ชาตะไคร้ รับประทานแก้นิ่วและไตพิการ

อ่านเพิ่มเติม

วิธีให้น้ำแก่พืชผักผลไม้ที่ทำการเพาะปลูก

การให้น้ำ

วิธีการให้น้ำกับผักหลังจากปลูกในแปลงแล้ว การให้น้ำวิธีใดก็แล้วแต่ จะต้องคำนึงถึงวิธีการปลูกและระยะของผักที่ปลูกในแปลงเป็นหลัก โดยทั่วไป การให้น้ำแบ่งออกเป็นวิธี ตามความเหมาะสมของสภาพสวนผักดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกขิง (Ginger)

ขิง

ขิง เป็นพืชผักที่กำลังอยู่ในระยะที่ทำรายได้ให้แก่ชาวสวนชาวไร่ในประเทศไทยมาก ทั้งนี้ เพราะเรามีอุตสาหกรรมทำขิงดองส่งขายแก่ประเทศญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก ขิงที่ปลูกได้นี้มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาด ประเทศไทยสามารถใช้พื้นที่ในการปลูกขิงได้ทุกภาค ภาคใต้ปลูกในจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ภาคเหนือปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม

แผนการปลูก

ในการปลูกพืชผักผลไม้นั้น เราควรมีการวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม โดยเฉพาะ หากเป็นการเพาะปลูกเพื่อการค้าด้วยแล้ว ยิ่งต้องวางแผนให้ดี เพราะในการเพาะปลูกนั้น มีเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศและอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีวิธีพิจารณาพันธุ์ผักให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของท้องที่ที่ใช้ปลูกดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus)

หนอไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง สำหรับเมืองไทยหน่อไม้ฝรั่งเป็นผักที่เพิ่งได้รับความสนใจ และเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้เอง สมัยก่อนเรารับประทานกันในรูปของผักกระป๋องที่ประเทศไทยสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงมาก ปัจจุบันมีแหล่งปลูกหลายจังหวัด เช่น ลำปาง เชียงใหม่ และเพชรบุรี และส่งจำหน่ายในตลาดผักสด อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับผักชนิดอื่น หน่อไม้ฝรั่งก็ยังแพงอยู่

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกด้วยการเพาะเมล็ดหรือการเพาะกล้า

เพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ด หรือ การเพาะกล้า จะต้องมีแปลงเพาะ หรืออาจเพาะในภาชนะ เช่น กระบะ หรือ ถ้วย กระป๋อง แต่ที่สำคัญคือ ต้องมีดินที่เหมาะสมสำหรับให้เมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ ดินหรือวัตถุที่ใช้เพาะควรโปร่ง ร่วนซุย คือ อุ้มน้ำ และมีการถ่ายเทอากาศดีด้วย เมื่อโรยเมล็ดเป็นแถว หรือหว่านลงในเครื่องปลูกแล้ว ควรคลุมเมล็ดด้วยฟางหรือแกลบ โดยทั่วไป การกระจายเมล็ดกะให้ได้ต้นกล้า 10 ต้น ในระยะยาวในแถว 30 เซนติเมตร หากมีกล้าขึ้นแน่นมาก กล้าจะไม่เจริญเติบโต ไม่แข็งแรงและยังอาจมีโรคเน่าระบาดได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการเกษตร

อุปกรณ์เกษตร

เครื่องมือและอุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการทำการเกษตร โดยทั่วไปแล้วนั้น แบ่งออกได้ 2 เป็นจำพวก คือ

  1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมดินหรือเตรียมพื้นที่ปลูก
  2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลปฏิบัติรักษา เช่น การปราบวัชพืช การให้น้ำ การให้ปุ๋ย
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน (Sweet corn)

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน เป็นพืชของชาวอินเดียนแดง ข้าวโพดกลายพันธุ์มาเป็นข้าวโพดหวานใช้รับประทานฝัก และยังใช้ฝักอ่อน ปริมาณน้ำตาลในเมล็ดสูง ประเทศไทยปลูกได้ตลอดปี มีต้นกำเนิดแถบอเมริกากลาง ไทยเราปลูกมา 20 กว่าปี เดิมมักประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคราน้ำค้าง ต่อมาผลิตพันธ์ Supersweet DMR. ต้านทานโรคราน้ำค้าง มีความหวานจัด กรอบ ไม่ติดฟัน สีเหลืองเข้ม ฝักใหญ่และไม่ล้มง่ายเมื่อปลูกในที่ลมแรง พ.ศ. 2522 ได้ Supersweet composit 1 DMR. ซึ่งดีกว่าและปัจจุบันก็ใช้ปรับปรุงพันธุ์เรื่อยมา ลักษณะที่สำคัญของข้าวโพดหวานคือเป็นพืชผสมข้าม ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา กสิกรไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองต้องซื้อเมล็ดจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์โดยตรงทุกปี เมื่อข้าวโพดหวานกลายพันธุ์ จะมีผลทำให้ความหวานลดลง

อ่านเพิ่มเติม

วิธีเลือกเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ผักที่ใช้ปลูกกันนั้นมี 2 ประเภท คือ เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (F1 Hybrid) และเมล็ดพันธุ์แท้ ทั้งนี้ จะใช้เมล็ดอะไรแล้วแต่ชนิดของผักที่จะปลูกผักที่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมนั้น เกษตรกรจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งที่จะปลูก ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์จากผักที่ปลูกไว้ใช้เอง เพราะจะให้ลูกหลานไม่เหมือนเดิม แต่ผักที่ใช้เมล็ดพันธุ์แท้ปลูกนั้น หากเกษตรกรมีความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ ก็สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์จากผักที่ปลูกนั้นไว้ใช้ในปีต่อไปได้ ลูกหลานจะได้ไม่กลายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม