เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการเกษตร

อุปกรณ์เกษตร

เครื่องมือและอุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการทำการเกษตร โดยทั่วไปแล้วนั้น แบ่งออกได้ 2 เป็นจำพวก คือ

 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมดินหรือเตรียมพื้นที่ปลูก
 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลปฏิบัติรักษา เช่น การปราบวัชพืช การให้น้ำ การให้ปุ๋ย

เครื่องมือในการเตรียมดิน

เครื่องมือต่างๆ นั้นรวมไปถึงเครื่องทุ่นแรงและเครื่องมือที่ต้องใช้แรงงานในการทำงานด้วย ซึ่งมีดังนี้

 1. รถไถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ติดตั้งตามวัตถุประสงค์ เช่น จานไถ จอบหมุน เครื่องตัดหญ้า เครื่องมือขุดยกร่อง และอาจติดตั้งอุปกณ์ในการฉีดยาปราบวัชพืช และยากำจัดศัตรูพืชด้วย
 2. รถไถเดินตาม ใช้ขุดไถพรวนดิน สำหรับสวนผัก การค้าขนาดเล็ก
 3. จอบขุด ใช้ขุดพลิกดินขึ้นมาตากแดด ขุดให้ลึก 8-10 นิ้ว
 4. จอบถาก ใช้ขุดพลิกดินและย่อยดินได้ รวมถึงถากถางวัชพืชด้วย
 5. จอบขุดแบบเป็นแง่ยาว เหมาะสำหรับใช้ขุดดินเหนียว
 6. เสียม ใช้ในการขุดเพื่อทำการยกร่อง ขุดร่องน้ำ
 7. คราด ใช้ปรับระดับดิน ให้หน้าดินบนร่องผักเสมอกัน เพื่อสะดวกในการหว่านและปลูกผัก
 8. พลั่ว ใช้ในการผสม คลุกเคล้าดินกับปุ๋ยคอก และเหมาะสำหรับพลิกดิน
 9. ส้อม ใช้รวบรวมเศษตอซึ่งผักและวัชพืช
 10. เสียมมือ ใช้ในการขุดหลุมในการปลูกกล้า และพรวนดินให้ผัก
 11. ส้อมมือ ใช้ในการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย
 12. มีด ใช้ถางวัชพืช และตัดผักเมื่อเก็บเกี่ยว

เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลปฏิบัติรักษา

 1. เครื่องตัดหญ้า อาจใช้ต่างหากหรือเป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งเข้ากับรถแทรกเตอร์ก็ได้
 2. เครื่องปั้มน้ำ ใช้ติดตั้งกับระบบการให้น้ำแบบต่างๆ เพื่อฉีดน้ำ ขนาดและกำลังเลือกใช้ตามความเหมาะสม
 3. เรือพ่นน้ำ เรือซึ่งติดเครื่องปั้มน้ำ เรือมีขนาดเล็ก ลากเรือไปตามคูน้ำข้างร่องผัก
 4. แครงสาด เป็นเครื่องมือวิดน้ำจากคู น้ำข้างร่องผัก การทำงานใช้แรงคน
 5. กระป๋องฝักบัว ใช้ตักน้ำจากแหล่งน้ำแล้วโปรยที่ร่องผัก
 6. เครื่องพ่นยาฆ่าแมลงหรือยาปราบวัชพืช แบบเครื่องยนต์ มีทั้งเครื่องสะพายหลังสูบลม เครื่องแบบพ่นหมอก
 7. อุปกรณ์อื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น บุ้งกี๋ รถเข็น เชือก ไม้ผ่ เข่ง