คลังเก็บหมวดหมู่: ผักประเภทกินผล

วิธีปลูกถั่วฝักยาวฝักสีม่วง (Purple Yard Long Bean)

ถั่วฝักยาวฝักสีม่วง

ถั่วฝักยาวฝักสีม่วง เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีความสำคัญพืชหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้นิยมปลูกกันเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ฝักสีม่วงให้คุณค่าทางโภชนาการ โดยมีปริมาณสารแอนโธไซยานินสูงกว่าถั่วฝักยาวทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วนั่ง (Cowpea)

ถั่วนั่ง

ถั่วนั่ง นอกจากจะปลูกเพื่อรับประทานฝักสด หรือเพื่อเก็บเมล็ดแห้งแล้ว ยังสามารถที่จะปลูกพืชใช้ทำเป็นพืชอาหารสัตว์ หรือปลูกเพื่อใช้เป็นพืชปรับปรุงก็ได้ ดังนั้น วิธีปลูกถั่วนั่ง จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกข้าวโพดฝักอ่อน (Baby Corn)

ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นผักอุตสาหกรรมและส่งออกที่สำคัญของประเทศ การส่งออกมีทั้งการแปรรูปบรรจุกระป๋อง การส่งออกฝักสด และการแช่แข็ง ประเทศไทยสามารถทำรายได้จากข้าวโพดฝักอ่อน เป็นมูลค่ามากกว่าพันล้านบาท สำหรับเกษตรแล้ว ข้าวโพดฝักอ่อน นับเป็นผักที่นิยมปลูก เนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากมีระบบตลาดที่สะดวกและมั่นคงพอควร ไม่ต้องใช้สารเคมีอันตรายและเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น โดยมีอายุตั้งแต่วันปลูกถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 45-50 วัน และมีช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพียง 7-10 วัน ดังนั้น ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวฝักอ่อนหมดจะใช้เวลาเพียง 60-70 วันเท่านั้น เกษตรกรสามารถปลูกได้ปีละ 4-5 ครั้ง ซึ่งสามารถปลูกเป็นพืชหลักที่ทำรายได้ที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมะเขือ (Eggplants)

มะเขือ

มะเขือ เป็นผักที่นิยมรับประทานกันมากในแถบเอเชีย และน่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดีย เพราะที่นั่นมีมะเขือพันธุ์ป่ามากมาย มะเขือมีความสำคัญมากในด้านคุณค่าทางอาหาร คือ มีแคลเซียมและไวตามินเอสูงมาก โดยทั่วไปมะเขือปลูกได้ตลอดปี แต่จะให้ผลดีในเดือนพฤศจิกายนและกุมภาพันธ์ ได้มีการปรับปรุงพันธุ์มะเขือให้ผลใหญ่ขึ้น เราแยกประเภทมะเขือออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน (Sweet corn)

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน เป็นพืชของชาวอินเดียนแดง ข้าวโพดกลายพันธุ์มาเป็นข้าวโพดหวานใช้รับประทานฝัก และยังใช้ฝักอ่อน ปริมาณน้ำตาลในเมล็ดสูง ประเทศไทยปลูกได้ตลอดปี มีต้นกำเนิดแถบอเมริกากลาง ไทยเราปลูกมา 20 กว่าปี เดิมมักประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคราน้ำค้าง ต่อมาผลิตพันธ์ Supersweet DMR. ต้านทานโรคราน้ำค้าง มีความหวานจัด กรอบ ไม่ติดฟัน สีเหลืองเข้ม ฝักใหญ่และไม่ล้มง่ายเมื่อปลูกในที่ลมแรง พ.ศ. 2522 ได้ Supersweet composit 1 DMR. ซึ่งดีกว่าและปัจจุบันก็ใช้ปรับปรุงพันธุ์เรื่อยมา ลักษณะที่สำคัญของข้าวโพดหวานคือเป็นพืชผสมข้าม ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา กสิกรไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองต้องซื้อเมล็ดจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์โดยตรงทุกปี เมื่อข้าวโพดหวานกลายพันธุ์ จะมีผลทำให้ความหวานลดลง

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมะเขือเทศ (Tomato)

มะเขือเทศ

มะเขือเทศ จัดว่าเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมรับประทานกันเมื่อไม่ช้านี้ เมื่อเทียบปริมาณการใช้ทั่วโลกแล้ว มะเขือเทศจัดว่าเป็นผักที่มีความนิยมสูง ผลของมะเขือเทศนอกจากจะมีรสอร่อยแล้ว ยังมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถใช้รับประทานสดและทำเป็นอุตสาหกรรมทำซอสและซุปได้ ดังนั้น จึงมีงานศึกษาพันธุ์และวิจัยเกี่ยวกับมะเขือเทศมาก เดิมมะเขือเทศเป็นพืชผักพื้นเมืองทางแถบเทือกเขาแอนตีสทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งต่อมาก็แพร่เข้าสู่ยุโรป และเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 60 ปีมานี้เอง มะเขือเทศเป็นพืชที่ปลูกได้ตั้งในแถบร้อนและแถบอบอุ่น และงานค้นคว้าปรับปรุงพันธุ์ทำขึ้นในแถบอบอุ่นก่อน ดังนั้น เมื่อนำเข้ามาปลูกในเมืองไทย จึงประสบปัญหามากมาย โดยเฉพาะผลผลิตไม่สามารถมีได้ตลอดปี ดังนั้น ในบางฤดูกาลที่ผลิตมะเขือเทศได้น้อย จะมีราคาแพงมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ซึ่งเป็นระยะที่ไม่เหมาะในการติดผลและโรคแมลงรบกวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกพริก (Chilli)

พริก

พริก เป็นผักที่ปลูกเพื่อรับประทานผล มีทั้งพวกที่นำมารับประทานเป็นผักสดโดยตรงและพวกที่ปลูกเพื่อนำผลมาใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร นอกจากนี้ ยังใช้ในอุตสาหกรรมทำซอส อาหารแต่ละมื้อมักจะไม่ขาดพริก ซึ่งจะมาในรูปต่างๆกัน พริกเป็นสินค้าออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยสูงมาก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกบวบหอม (Smooth Luffa)

บวบหอม

บวบหอม เช่นเดียวกับบวบเหลี่ยม เราใช้ผลบริโภคเป็นผัก โดยทั่วไปจะทำให้สุกก่อนรับประทานด้วยการต้ม ผัด ชอบขึ้นในที่อากาศร้อน เป็นพืชอายุปีเดียว ผลของบวบหอมที่แก่แล้ว มีเส้นใยนำมาใช้ประโยชน์ในการถูตัว ล้างถ้วยชามและสามารถนำมาใช้กรองน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่สนใจในหลายประเทศ เมล็ดของบวบหอมนำมาสกัดน้ำมันใช้ในการปรุงอาหารได้ ลำต้นเป็นเถาเลื้อย สีของลำต้นเขียวเข้มกว่าบวบเหลี่ยม ใบก็มีสีเขียวเข้มกว่า ใบหนาและหยาบกว่า แต่ขนาดเล็กกว่าบวบเหลี่ยม แต่มีดอกตัวผู้แยกกับดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน เช่นเดียวกับบวบเหลี่ยม เมล็ดของบวบหอม ผิวเรียบและขอบๆเมล็ดนั้นเปลือกเมล็ดจะมีรูปร่างคล้ายปีกโดยรอบเมล็ด

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วฝักยาว (Yard Long Bean)

ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว เป็นผักที่ปลูกเพื่อใช้รับประทานฝัก ฝักก็คือผลนั่นเอง ถั่วฝักยาวเป็นพืชอายุปีเดียวคือ ให้ยอดครั้งเดียวแล้วเถาจะตายไป มีถิ่นกำเนิดในจีนและอินเดีย มีอายุตั้งแต่หยอดเมล็ดจนเก็บเกี่ยวประมาณ 55 – 75 วัน เป็นผักที่ปลูกได้ตลอดปี ดังนั้น จึงเป็นผักที่ติดตลาดอยู่เสมอสามารถใช้ประกอบอาหารได้ ทั้งเป็นผักแกล้มโดยรับประทานสด หรือใช้ผัด ต้ม คนไทยย่อมทานกันมาก จัดว่าเป็นผักที่ปลูกง่าย โตเร็ว แต่ติดฝักดีในอุณหภูมิค่อนข้างสูง ฝนไม่ชุก หากฝนชุกและอบอ้าวจะไม่ติดฝัก หากอุณหภูมิเย็นจัด รากจะไม่เจริญทำให้ต้นเคระแกรน ดังนั้นในฤดูแล้ง มักให้ผลผลิตสูง แต่หากขาดน้ำฝักจะกระด้าง ต้นถั่วฝักยาวจะเลื้อย ดังนั้นในการปลูกต้องทำค้าง ถั่วฝักยาวจะให้พลังงาน 30 แคลอรี่ในน้ำหนัก 100 กรัมและให้ไวตามิน เอ บี1 บี2 และไวตามินซี

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกแตงโม (Watermelon)

แตงโม

แตงโม เป็นผักที่เรานิยมผลที่แก่มารับประทานสดเหมือนผลไม้ เพราะมีสีแดงและมีรสหวาน ทั้งยังมีปริมาณน้ำมาก ทำให้ชวนรับประทานแก้กระหายน้ำ ส่วนผลอ่อนสามารถนำมาทำกับข้าวได้ เช่น ต้ม แกง ผัด เมล็ดแตงที่แก่สามารถนำมาอบและก็ใช้รับประทานเป็นของขบเคี้ยวได้ แตงโมเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีคุณค่าทางอาหารมากนัก เมื่อเทียบกับผักอื่นๆ แตงโมชอบขึ้นในเขตอากาศร้อน ลำต้นเลื้อยไปตามดิน จึงต้องการพื้นที่ในการปลูกมาก แตงโมมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกัน แต่อยู่ในต้นเดียวกัน ปัจจุบันสามารผลิตแตงโมที่ไม่มีเมล็ดโดยใช้สารเคมีฉีดพ่นสำหรับพันธุ์แตงที่นำเอาเมล็ดมาบริโภคต้องทำให้ได้เมล็ดมากๆ

อ่านเพิ่มเติม