ติดต่อเรา (Contact Us)

ติดต่อเรา

บล็อกของเรามีนโบบายที่ค่อนข้างเปิดกว้างสำหรับผู้เยี่ยมชม ดังนั้นเราจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมสามารถติดต่อเราเพื่อแจ้งสิ่งต่างๆ ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ของบล็อกและผู้เยี่ยมชม โดยเราได้เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังที่ได้ระบุไว้ต่อไปนี้

  • ติชม วิพากษ์และวิจารณ์เนื้อหาของบล็อก
  • มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ ของบล็อกแล้วต้องการสอบถาม
  • แจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนบล็อกเช่น คำผิด ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลไม่ชัดเจน เป็นต้น
  • ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงบล็อกให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ต้องการให้ทางเราเพิ่มเนื้อหาบางอย่างที่เป็นประโยชน์ หรือมีความเกี่ยวข้องกับบล็อก
  • แจ้ง ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ หากท่านพบเห็นว่ามีสิ่งใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านสามารถแจ้งเราให้ทำการลบ เปลี่ยนแปลง หรือให้เครดิตได้
  • ติดต่อลงโฆษณา หรือสนับสนุนบล็อก

หากท่านต้องการติดต่อเรา ท่านสามารถติดต่อได้ผ่านทางอีเมล์ korlidun1985@gmail.com