คลังเก็บหมวดหมู่: ผักประเภทกินลำต้น

วิธีปลูกโหระพา (Sweet Basil)

โหระพาโหระพา (Sweet basil)

โหระพา เป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเพรา แมงรัก และกระเพราช้าง มีลักษณะการเจริญเติบโตและรูปร่างลักษณะของลำต้นคล้ายกัน การจำแนกใช้ความแตกต่างกันของกลิ่น และลักษณะใบดังนี้คือ
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักชี (Coriander)

ผักชี

ผักชี เป็นพืชที่ใช้ใบและต้นมารับประทานแบบสด ส่วนผลและรากนำมาใช้เป็นเครื่องเทศ ปัจจุบันนิยมปลูกมากในประเทศอินเดียและผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกขายทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีการปลูกผักชีไว้เพื่อรับประทานเช่นกัน โดยใช้ใบเป็นผักประดับและชูรส ในทางภาคเหนือมีการปลูกผักชีเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ใช้ทำเป็นเครื่องแกงและใช้ในการปรุงของบางชนิด นอกจากนี้เมล็ดยังนำมาสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและเป็นเครื่องชูรส สำหรับกากที่เหลือใช้เป็นอาหารสัตว์
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกขึ้นฉ่าย (Celery)

ขึ้นฉ่าย

ขึ้นฉ่าย เป็นพืชที่เดิมทีพบอยู่ที่ตามริมน้ำในประเทศ สวีเดน แอลจีเรีย และอียิปต์ และพบบ้างในบางพื้นที่แถบเอเชีย ซึ่งได้มีการนำผักชนิดนี้มาปลูกเมื่อประมาณ ค.ศ. 1542 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำยาฟอกโลหิตของชาวจีน และเริ่มนำมาใช้เป็นอาหารเมื่อราวปลายศตวรรษที่ 16 โดยใช้พันธุ์ hellow leaf stock ต่อมามีพันธุ์อื่นๆ มาแทน จึงเลิกนิยมไป ในสมัยที่ใช้รับประทานกันแรกๆ นิยมส่วนที่มีสีเขียว ต่อมากลับนิยมส่วนที่เป็นสีขาว พันธุ์ที่ดีจะมีการแตกแขนงมาก ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่มีวิตามิน เอ สูง ก้านใบของต้นจะอวบน้ำ มีรากตื้น ระบบรากเป็นฝอย รากฝอยนี้มีความยาวไม่เกิน 2 นิ้ว ลำต้นโตเต็มที่สูงสุดถึง 2 ฟุต แต่โดยเฉลี่ยจะสูงประมาณ 15 นิ้ว มักนิยมปลูกให้ชิดๆ กัน เพื่อให้ลำต้นสูง และเพื่อเป็นการบังแสงให้กับลำต้นที่มีสีขาว
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักกาดเขียวปลี (Leaf mustard)

ผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียวปลี หรือ ผักกาดเขียว เป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นผักที่ผลิตเพื่อแปรรูปโดยเฉพาะ อาทิ การทำดองเค็ม เพราะผักมีคุณภาพดีมาก หลังจากดองแล้ว จะมีความกรอบ ไม่ยุ่ยเปื่อย และยังเป็นผักที่เป็นความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้ผักชนิดนี้กลายเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ และต่างประเทศก็มีความต้องการผักชนิดนี้มากขึ้นทุกๆ ปี จึงทำให้ผักชนิดนี้ได้รับความนิยมในการปลูกเป็นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกกะหล่ำปม (Kohl rabi)

กะหล่ำปมกะหล่ำปม เป็นผักที่มีลำต้นขยายบวมพองออก ลักษณะของลำต้นที่ป่องออกมีข้อมีปล้องสั้นๆ เมื่อขยายพองออกแล้วลำต้นส่วนนั้นจะคล้ายกับลูกเทนนิส ซึ่งจะเรียกส่วนนั้นว่า “ปม” มีลักษณะของเนื้อภายในเป็นสีขาว กรอบ แน่น มีรสชาติที่ดี ซึ่งสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบ โดยอาจนำมาปรุงด้วยการผัด ต้ม แกงหรือจะนำมาทานแบบสดๆ ก็ได้ หรืออาจจะนำมาทำยำหรือส้มตำก็ได้เช่นกัน
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกบร็อคโคลี่ (Broccoli)

บร็อคโคลี่

บร็อคโคลี่ เป็นกะหล่ำที่ใช้ส่วนของช่อดอกและลำต้นในส่วนที่อ่อนมาบริโภค แตกต่างกับกะหล่ำดอกไทยที่รับประทานส่วนที่เป็นดอกอ่อนเล็กๆ สีเขียว อิตาลีเป็นประเทศที่นิยมปลูกเพื่อใช้รับประทานลำต้นและช่อดอก ต่อมาแพร่หลายมาในประเทศไทย ประเทศไทยปลูกได้ผลดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม และปลูกในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจัด เช่น ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะทำรายได้ให้แก่ผู้ปลูกดีกว่ากะหล่ำปลีและกะหล่ำดอก แต่ตลาดการบริโภคยังไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก เนื่องจากบร็อคโคลี่ไม่ค่อยมีคุณสมบัติในการเก็บรักษาไว้นานๆ จึงทำให้ราคาสูง
อ่านเพิ่มเติม