วิธีปลูกชมพู่ (Rose Apple)

ชมพู่

ชมพู่ เป็นไม้ผลที่ปลูกในเขตเมืองร้อนชนิดหนึ่ง สามารถปลูกเป็นไม้ประดับบ้านหรือเก็บผลเพื่อรับประทานสดได้ มีรสอร่อย หอมหวาน ปลูกง่าย ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวน ชมพู่บางชนิดที่ปลูกในประเทศไทย ทำรายได้ให้กับเจ้าของสวนได้มาก เช่นชมพู่ที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ หวานและหอมมาก รสอร่อย ขายได้ราคาดี แต่โดยมากชมพู่มักปลูกเป็นไม้ในบ้านเพียงต้นเดียวหรือสองต้นเพื่อประดับบ้านเท่านั้น เพราะเวลาออกดอก ดอกจะสวยและมีกลิ่นหอม และผลก็สามารถเก็บรับประทานได้ ผลใช้รับประทานสดหรือใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ทำเยลลี่ แยม หรือนำมาแช่อิ่มเก็บไว้ได้นาน

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมะยม (Star gooseberry)

มะยม

มะยม เป็นไม้ผลเขตร้อนที่โดยทั่วไป ไม่มีการปลูกเป็นการค้า แต่นิยมปลูกในบริเวณใกล้เคียงบ้านเรือนกันมากดูเหมือนว่าจะมีแทบทุกหนแห่ง และพบกระจายกันอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ถ้าดูจากตัวเลขที่รวบรวมกันเป็นทางการจะพบว่า มะยมไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเลย แต่ถ้าท่านได้ไปเดินดูในตลาดกลางผลไม้เช่นที่ปากคลองตลาดและมหานาคก็มีมะยมดองขายอยู่เป็นประจำและดูเหมือนจะขายดีด้วย ซึ่งหากท่านลองคำนวณปริมาณการขายที่มีอยู่ทุก ๆ วันแล้ว มะยมก็เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่ทำรายได้ให้แก่ผู้ปลูกได้มากทั้ง ๆ ที่เป็นการปลูกแบบเทวดาเลี้ยงก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมะเฟือง (Carambola)

มะเฟือง

มะเฟือง เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วในไทย เป็นผลไม้พื้นบ้านที่ปลูกกันในชนบทและชานเมือง แต่ไม่เป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจ ไม่นิยมปลูกเป็นการค้า ปลูกกันเพียงต้น 2 ต้น ตามหลังบ้าน ให้ผลตลอดปี เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งของชาวบ้าน ถ้าเป็นต้นที่ให้ผลที่มีรสหวานก็นิยมรับประทานสดมากพอสมควรไม่แพ้ผลไม้อีกหลาย ๆ ชนิดที่มีอยู่มากในเมืองไทย

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกคอนยัคคุ (Konnyaku) หรือ บุกญี่ปุ่น

คอนยัคคุ

คอนยัคคุ (Konnyaku) เป็นชื่อสามัญที่ใช้เรียก “บุก” ชนิดหนึ่งในภาษาญี่ปุ่น พืชชนิดนี้มีชื่อสามัญในภาษาอังกฤษว่า “Elephant foot” เป็นพืชที่จัดอยู่ในวงศ์ Araceae ในที่นี้จะขอใช้ชื่อที่เรียกในภาษาญี่ปุ่น คือ คอนยัคคุ เนื่องจากเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างไปจากบุกทั่วไปที่เรารู้จักกันมานาน และมีแนวโน้มที่สามารถจะผลิตเพื่อการอุตสาหกรรมอาหารและยา เพื่อการส่งออก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกอะโวคาโด (Avocado)

อะโวคาโด

อะโวคาโด เป็นผลไม้ยืนต้นที่มีใบเขียวชอุ่มอยู่ตลอดปี จัดอยู่ในวงศ์เดียวกันกับการบูรและอบเชย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Persea American Mill พืชในสกุลเดียวกันกับอะโวคาโดมีอยู่ประมาณ 50 ชนิดซึ่งส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกและอเมริกากลาง บางชนิดขึ้นได้ในเขตร้อนและเหมาะสำหรับใช้เป็นไม้ประดับ

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกกาแฟ (Coffea)

กาแฟ

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกษตรกรหันมาปลูกกันเป็นจำนวนมาก จากเดิมซึ่งเคยปลูกแซมในสวนผลไม้อื่น ๆ ก็หันมาปลูกเป็นพืชหลัก และขยายปริมาณการผลิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะคนไทยนิยมบริโภคกาแฟกันเป็นจำนวนมาก และกาแฟขายได้ราคาดี รวมทั้งรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมในการปลูก

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture)

เกษตรทฤษฎีใหม่

ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อยและส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตรกรยังคงทำการเพาะปลูกได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ และฝนทิ้งช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ำไว้ใช้บ้างแต่ก็ไม่มีขนาดแน่นอน หรือมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาให้มีน้ำใช้ไม่เพียงพอรวมทั้งระบบ การปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ และส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียว

อ่านเพิ่มเติม

ผักสวนครัว ! เคล็ดลับการปลูก ดูแลและเก็บเกี่ยวผักสวนครัวชนิดต่าง ๆ

ผักสวนครัว

ผักสวนครัว ในปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคต้องยึดหลัก 4 ประการ คือ ใช้พื้นที่ปลูกให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ต้องปลูกปักให้ได้มากชนิดที่สุดเพื่อจะมีผักไว้บริโภคหลาย ๆ อย่าง ต้องเลือกชนิดผักที่ชอบบริโภค สามารถรับประทานได้ทุกวันมีคุณค่าทางอาหารแมลงไม่ชอบ และปลอดภัยจากสารเคมี

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกข้าวโพดฝักอ่อน (Baby Corn)

ข้าวโพดฝักอ่อน

ข้าวโพดฝักอ่อน เป็นผักอุตสาหกรรมและส่งออกที่สำคัญของประเทศ การส่งออกมีทั้งการแปรรูปบรรจุกระป๋อง การส่งออกฝักสด และการแช่แข็ง ประเทศไทยสามารถทำรายได้จากข้าวโพดฝักอ่อน เป็นมูลค่ามากกว่าพันล้านบาท สำหรับเกษตรแล้ว ข้าวโพดฝักอ่อน นับเป็นผักที่นิยมปลูก เนื่องจากมีเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากมีระบบตลาดที่สะดวกและมั่นคงพอควร ไม่ต้องใช้สารเคมีอันตรายและเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น โดยมีอายุตั้งแต่วันปลูกถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ 45-50 วัน และมีช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวเพียง 7-10 วัน ดังนั้น ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวฝักอ่อนหมดจะใช้เวลาเพียง 60-70 วันเท่านั้น เกษตรกรสามารถปลูกได้ปีละ 4-5 ครั้ง ซึ่งสามารถปลูกเป็นพืชหลักที่ทำรายได้ที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักบุ้งจีน (Water Convolvulus)

ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งจีน มีชื่อสามัญที่ใช้เรียกแตกต่างกันไป ในภาษาอังกฤษเรียว่า Water Convolvulus หรือ Kang-Kong เป็นพืชในตระกูล Convolvulaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Ipomoea aquatica Forsk. Var. reptan มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อน พบได้ทั่วไปในแอฟริกา และเอเชียเขตร้อนมาเลเซียและออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติม