คลังเก็บหมวดหมู่: ผักประเภทกินใบ

วิธีปลูกโหระพา (Sweet Basil)

โหระพาโหระพา (Sweet basil)

โหระพา เป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเพรา แมงรัก และกระเพราช้าง มีลักษณะการเจริญเติบโตและรูปร่างลักษณะของลำต้นคล้ายกัน การจำแนกใช้ความแตกต่างกันของกลิ่น และลักษณะใบดังนี้คือ
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักชี (Coriander)

ผักชี

ผักชี เป็นพืชที่ใช้ใบและต้นมารับประทานแบบสด ส่วนผลและรากนำมาใช้เป็นเครื่องเทศ ปัจจุบันนิยมปลูกมากในประเทศอินเดียและผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกขายทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีการปลูกผักชีไว้เพื่อรับประทานเช่นกัน โดยใช้ใบเป็นผักประดับและชูรส ในทางภาคเหนือมีการปลูกผักชีเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ใช้ทำเป็นเครื่องแกงและใช้ในการปรุงของบางชนิด นอกจากนี้เมล็ดยังนำมาสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและเป็นเครื่องชูรส สำหรับกากที่เหลือใช้เป็นอาหารสัตว์
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกขึ้นฉ่าย (Celery)

ขึ้นฉ่าย

ขึ้นฉ่าย เป็นพืชที่เดิมทีพบอยู่ที่ตามริมน้ำในประเทศ สวีเดน แอลจีเรีย และอียิปต์ และพบบ้างในบางพื้นที่แถบเอเชีย ซึ่งได้มีการนำผักชนิดนี้มาปลูกเมื่อประมาณ ค.ศ. 1542 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำยาฟอกโลหิตของชาวจีน และเริ่มนำมาใช้เป็นอาหารเมื่อราวปลายศตวรรษที่ 16 โดยใช้พันธุ์ hellow leaf stock ต่อมามีพันธุ์อื่นๆ มาแทน จึงเลิกนิยมไป ในสมัยที่ใช้รับประทานกันแรกๆ นิยมส่วนที่มีสีเขียว ต่อมากลับนิยมส่วนที่เป็นสีขาว พันธุ์ที่ดีจะมีการแตกแขนงมาก ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่มีวิตามิน เอ สูง ก้านใบของต้นจะอวบน้ำ มีรากตื้น ระบบรากเป็นฝอย รากฝอยนี้มีความยาวไม่เกิน 2 นิ้ว ลำต้นโตเต็มที่สูงสุดถึง 2 ฟุต แต่โดยเฉลี่ยจะสูงประมาณ 15 นิ้ว มักนิยมปลูกให้ชิดๆ กัน เพื่อให้ลำต้นสูง และเพื่อเป็นการบังแสงให้กับลำต้นที่มีสีขาว
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกฟัก (Ash Gourd)

ฟัก

ฟัก เป็นพืชตระกูลเดียวกับแตง บวบ นอกจากใช้ผลทั้งอ่อนและแก่มารับประทานเป็นอาหารแล้ว ยังสามารถใช้ใบอ่อน ยอดอ่อน มาต้มรับประทานได้ด้วย ผลของฟักนำไปประกอบอาหารคาวและหวานได้ มีการปลูกกันมากในประเทศจีนและปลูกกันมามากกว่า 2,000 ปีมาแล้ว ต่อมาก็แพร่หลายมาในประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยเรามักเรียกว่าฟักเขียว มีลักษณะลำต้นเลื้อย ลำต้นอ่อนจะมีขนสีขาวอยู่ทั่วลำต้น ลำต้นทอดเถายาว 2-3 เมตร มีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกันแต่อยู่ในต้นเดียวกัน ผลของฟักเขียวจะเป็นลักษณะยาว หัวท้ายมน เมื่ออ่อนจะมีสีเขียว และเมื่อแก่จะมีสีเหลืองนวล มีขนสีขาวปกคลุม และมีไขคลุมอยู่ด้วย เมื่อแก่เนื้อของฟักเขียวจะแน่นเป็นสีขาว ภายในมีเมล็ดเหมือนแตง ผลใหญ่จะมีเมล็ดมาก พันธุ์ต่างๆ ของฟักที่ปลูกกันอยู่นั้น สามารถแบ่งออกได้ตามรูปร่างและขนาดของผลดังนี้
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมะระ (Bitter Gourd)

มะระ

มะระ นิยมรับประทานกันมากในหมู่ประเทศแถบร้อนโดยนำมาต้ม แกง นอกจากนี้ มะระยังรับประทานกันเพื่อใช้แก้โรคต่างๆ เช่น โรคท้องร่วง โรคผิวหนังและช่วยบำรุงโลหิต แม้ว่ามะระจะมีรสขม แต่คุณค่าทางอาหารสูง ในพันธุ์ที่มีผลเล็กจะมีธาตุเหล็กและไวตามินสูงกว่าพวกผลใหญ่ ยอดและใบของมะระก็สามารถนำมาบริโภคได้เช่นเดียวกัน มะระเป็นพืชที่อยู่ตระกูลเดียวกับแตง จึงมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน การผสมละอองเกสรเพื่อให้เกิดผลต้องการแมลงเป็นตัวช่วย
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักคะน้าจีน (Chinese Kale)

คะน้าจีน

ผักคะน้าจีน หรือ ผักคะน้า เป็นผักที่นิยมปลูกในเมืองไทยกันเป็นอย่างมาก ส่วนต่างประเทศจะนิยมปลูกคะน้าอื่นๆ มากกว่า เช่น คะน้าใบฝอย และคะน้าฝรั่ง คะน้าจีนพันธุ์ที่ปลูกกันนั้นถูกนำมาจาก Asia minor นิยมปลูกกันมากในแถบเอเชีย มีชื่อภาษาจีนว่า ไก่หลันไช่ พันธุ์ที่ปลูกกันในเมืองไทยทั้งหมดเป็นพันธุ์ดอกขาว เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในปลูกมักนำเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ ไต้หวัน เป็นต้น และเท่าที่นิยมปลูกกันโดยส่วนมาก  สามารแยกตามลักษณะของต้นได้เป็น 3 จำพวก ดังนี้
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักกาดกวางตุ้ง (Bok Choy)

ผักกาดกวางตุ้ง

ผักกาดกวางตุ้ง หรือ ผักกวางตุ้ง เป็นผักที่ใช้ใบในการบริโภค ต่างจากผักกาดขาวปลีตรงที่ไม่ห่อหัว ใบของผักชนิดนี้ยาวและแคบกว่า เห็นก้านใบชัดเจน ผักกาดกวางตุ้งที่ใช้ปลูกเป็นการค้ามีอยู่ ชนิด ด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดนี้มีต้นกำเนิดอยู่ทางประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และไต้หวัน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักกาดเขียวปลี (Leaf mustard)

ผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียวปลี หรือ ผักกาดเขียว เป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นผักที่ผลิตเพื่อแปรรูปโดยเฉพาะ อาทิ การทำดองเค็ม เพราะผักมีคุณภาพดีมาก หลังจากดองแล้ว จะมีความกรอบ ไม่ยุ่ยเปื่อย และยังเป็นผักที่เป็นความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้ผักชนิดนี้กลายเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ และต่างประเทศก็มีความต้องการผักชนิดนี้มากขึ้นทุกๆ ปี จึงทำให้ผักชนิดนี้ได้รับความนิยมในการปลูกเป็นอย่างมาก
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักกาดขาวปลี (Chinese Cabbage)

ผักกาดขาวปลี

ผักกาดขาวปลี หรือ ผักกาดขาว มีอยู่มากมายหลายพันธุ์ด้วยกัน แต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะการห่อของปลีที่แตกต่างกันออกไป ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นผักที่ใช้บริโภคในส่วนที่เป็นใบทั้งหมด ผักกาดขาวปลีมีต้นกำเนิดอยู่ในเอเชียและวิวัฒนาการมาจากพืชที่มีต้นกำเนิด อยู่ในประเทศจีน ลักษณะที่ต้องการของตลาดคือ ผักที่มีปลีอวบขาว รสหวานกรอบ ซึ่งสามารถบริโภคได้ทั้งแบบสุกและแบบสด อีกทั้งยังนิยมนำไปทำเป็นผักดองหรือตากแห้งอีกด้วย
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกกะหล่ำดาว (Brussels Sprout)

กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาว เพิ่งเป็นผักที่นิยมทานกันเมื่อไม่นานมานี้ โดยเริ่มที่ Brussels และ Belgium ต่อมาเริ่มนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในยุโรป และมีการส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์ในประเทศอังกฤษมาก กะหล่ำดาวมีลำต้นสูง บางสายพันธุ์มีขนาดสูงถึง 1 เมตร เมื่อต้นโตถึงระยะหนึ่งจะมีตาข้างอยู่ที่มุมใบ และตาข้างนี้จะเจริญพัฒนาเป็นกะหล่ำปลีเล็กๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร ซึ่งหัวเล็กๆ แต่ละอันนี้เรียกว่า “Sprout” แต่ละต้นจะมี Sprout จำนวนมากรอบๆ โคนต้น จึงได้ชื่อว่ากะหล่ำดาว ดังนั้นก็เปรียบเทียบได้กับแขนงของกะหล่ำปลีนั้นเอง
อ่านเพิ่มเติม