วิธีให้น้ำ แก่พืชผักผลไม้

วิธีการให้น้ำแก่พืช

ปริมาณของน้ำในดินมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช คุณภาพของผลผลิต โรคของรากพืช ความรุนแรงของการระบาดของโรค และปริมาณของแร่ธาตุในดิน ดังนั้น ระบบการให้น้ำที่ดีจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการปลูกพืช ก่อนที่เกษตรจะให้น้ำแก่พืชที่ปลูกอย่างถูกต้อง เขาจะต้องมีความรู้วิธีการที่น้ำซึมผ่านลงดิน ดินที่ใช้ปลูกพืช คุณภาพของน้ำที่ให้กับพืชและระบบการให้น้ำ

อ่านเพิ่มเติม

แมลงศัตรูพืช (Insect pests)

ศัตรูพืช

แมลงเป็นศัตรูพืชที่สำคัญอย่างหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณไว้ว่า ในโลกนี้มีแมลง 625,000 ถึง 1.5 ล้านชนิด ในจำนวนนี้ 85,000 ชนิด พบในอเมริกาเหนือ และถ้ารวมพวกเห็บและไรอีก 2,600 ชนิด เข้าไปด้วยแล้ว จำนวนแมลงทั้งหมดในอเมริกาเหนือ ก็มากกว่าจำนวนประชากรหลายเท่า ปีหนึ่งๆ สหรัฐอเมริกาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดแมลงคิดเป็นเงินหลายล้านเหรียญ แมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่แล้วถูกนำเข้ามาจากประเทศอื่น ในอเมริกาครึ่งหนึ่งของแมลงศัตรูที่ร้ายแรงถูกนำเข้ามา (introduce) จากยุโรป

อ่านเพิ่มเติม

ดิน กับการเจริญเติบโตของพืช

ดิน

ความสำคัญของดินที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช พืชต้องอาศัยดินในการเจริญเติบโตตั้งแต่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจนกระทั่งโตใหญ่ให้ดอกให้ผล

อ่านเพิ่มเติม

โรคพืช (Plant disease)

โรคพืช

โรคพืช หมายถึงผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชสืบเนื่องมาจากเชื้อโรค (pathogen) การที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในภายในหรือภายนอกร่างกายของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง เราเรียกสิ่งมีชีวิตที่ตัวอาศัยว่า parasite สิ่งที่มีชีวิตที่เป็นผู้ให้อาศัยเป็น host และเรียกสภาพการอยู่ร่วมกันเช่นนี้ว่า parasitism parasite ที่ต้องอาศัย host ที่มีชีวิตเท่านั้นเป็น obligate parasite ส่วนสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนซากสัตว์และซากพืชที่ตายแล้วเรียกว่า saprophyte

อ่านเพิ่มเติม

สายพันธุ์มะพร้าวไทย

สายพันธุ์มะพร้าว

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นิยมปลูกมะพร้าวเป็นอย่างมาก ทั้งที่ปลูกเพื่อรับประทานแบบทั่วไปและนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร อย่างเช่น แกงกะทิ ขนมหวานและอื่นๆ อีกมากมาย จึงทำให้ประเทศไทยมีสายพันธุ์ของมะพร้าวอยู่พอสมควรเลยทีเดียว ซึ่งมีสายพันธุ์อะไรบ้าง มาดูกันเลย

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมะพร้าว (Coconut)

มะพร้าว

มะพร้าว เป็นไม้ผลยืนต้นที่มีอายุยาวนานเป็นอย่างมาก โดยบางต้นอาจมีอายุนับร้อยปี และยังเป็นไม้ที่ถือได้ว่า เป็นไม้บรรพบุรุษ เพราะเมื่อปลูกแล้ว สามารถส่งต่อยังคนรุ่นต่อไปได้ด้วยอายุที่ยาวนานของมะพร้าวนั้นเอง มะพร้าวเป็นไม้ผลที่มีประโยชน์ค่อนข้างมาก โดยมะพร้าวทั้งลูกนั้น สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด อาทิ น้ำมะพร้าวใช้ดื่ม เนื้อมะพร้าวใช้รับประทานและทำเป็นกะทิ กะลามะพร้าวใช้ทำเป็นถ่านหรือทำเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับก็ได้ เปลือกมะพร้าวใช้ทำเป็นปุ๋ยหรือวัสดุสำหรับปลูกต้นไม้ได้ เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

น้ำ กับการเจริญเติบโตของพืช

น้ำ

สิ่งมีชีวิตจะพัฒนาไปตามปกติ จะแข็งแรงและจะ active ที่สุดเมื่อ cell ของมันอิ่มตัวไปด้วยน้ำอย่างเต็มที่ ถ้าหากว่าในระยะหนึ่งของการพัฒนาการพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ water content ลดลง อัตราการพัฒนาการจะพลอยลดลงไปด้วย tissues ที่ active มาก เช่น ใบที่สังเคราะห์แสงจะมีน้ำอยู่ประมาณ 95% ในทางตรงข้ามส่วนที่มี activity ต่ำซึ่งจะพบในส่วนที่อยู่เฉยๆ หรือพักตัว (quiescent or dormant structure) เช่น เมล็ดจะมีน้ำอยู่น้อยกว่า 10% ความสัมพันธ์ระหว่าง activity และ water content สามารถจะสังเกตได้เมื่อทำให้ต้นพืชที่กำลังเติบโตแข็งแรง เช่น ต้นมะเขือเทศได้รับน้ำไม่พอเพียง ไม่เพียงแต่การพัฒนาการของมันจะถูกกำจัดเท่านั้น แต่ขบวนการต่างๆ ที่จำเป็นแก่ชีวิตมันจะลดลงด้วย ส่วนใหญ่น้ำที่ว่าจะอยู่ใน vacuoles ของ cell ทั่งทั้งต้นพืช

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิอากาศและอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

สภาพอากาศ

พืชแต่ละชนิดจะมีความต้องการอุณหภูมิเพื่อการเจริญเติบโตต่างๆ กัน ไป และอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพืชตั้งแต่การเริ่มงอกของเมล็ดพืชทีเดียว อุณหภูมิที่เหมาะสมที่พืชจะเจริญเติบโตได้เรียกว่า Cardinal temperature อาจแบ่งออกเป็น minimum optimum และ maximum เช่นได้พบว่า เมล็ดข้าวโพดจะไม่งอกถ้าอากาศมีอุณหภูมิต่ำกว่า 9.5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 46 องศาเซลเซียส แต่จะงอกได้ดีที่สุดที่เมื่ออากาศมีอุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส นั่นคือข้าวโพดมี cardinal temperature 9.5-46 องศาเซลเซียส และมี minimum temperature เป็น 9.5 องศาเซลเซียส maximum temperature เป็น 46 องศาเซลเซียส และมี optimum temperature เป็น 34 องศาเซลเซียส พืชชนิดหนึ่งๆ จะมี cardinal temperature แตกต่างกันไปในการงอกของเมล็ด และจะแตกต่างกันไม่เพียงในเรื่อง minimum และ maximum เท่านั้น แม้แต่ optimum ก็แตกต่างกันได้ด้วย เช่น เมล็ดของพืชแถบขั้วโลกเหนือหรือพืชที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงเกินกว่า 10,000 ฟุต ขึ้นไปจะงอกได้แม้ว่าอุณหภูมิจะเย็นจัดถึง 0 องศาเซลเซียส และมี maximum เพียง 10 องศาเซลเซียส เท่านั้น แต่พืชเมืองร้อนส่วนมากมักจะมี minimum สูงกว่า 10 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ฉะนั้นเมล็ดพืชเมืองหนาวจำนวนมากจึงไม่อาจเพาะให้งอกได้ในเมืองไทย

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมะเขือ (Eggplants)

มะเขือ

มะเขือ เป็นผักที่นิยมรับประทานกันมากในแถบเอเชีย และน่าจะมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดีย เพราะที่นั่นมีมะเขือพันธุ์ป่ามากมาย มะเขือมีความสำคัญมากในด้านคุณค่าทางอาหาร คือ มีแคลเซียมและไวตามินเอสูงมาก โดยทั่วไปมะเขือปลูกได้ตลอดปี แต่จะให้ผลดีในเดือนพฤศจิกายนและกุมภาพันธ์ ได้มีการปรับปรุงพันธุ์มะเขือให้ผลใหญ่ขึ้น เราแยกประเภทมะเขือออกเป็น 2 พวกใหญ่ๆ คือ

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกสะระแหน่ (Peppermint)

สะระแหน่

สะระแหน่ เป็นผักที่ใช้ใบมาประกอบอาหารพวกลาบ ยำ ใช้กลิ่นจากใบในการรับคาว และรสชาติของใบสะระแหน่ก็เป็นที่ถูกใจของชาวเอเชีย นิยมปลูกสะระแหน่เป็นผักสวนครัว สามารถปลูกได้ตลอดปี ทนอากาศร้อนและอากาศหนาวได้ดี เจริญได้ดีตั้งแต่ที่ต่ำไปจนถึงภูเขาสูงถึง 1,400-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล กลิ่นของสะระแหน่มาจากต่อมใต้ใบ ลำต้นเป็นไม้เนื้ออ่อน เป็นพุ่มเตี้ยและอาจเลื้อยได้

อ่านเพิ่มเติม