คลังเก็บหมวดหมู่: ผักประเภทกินราก

วิธีปลูกถั่วพู (Winged Bean)

ถั่วพู

ถั่วพู เป็นผักที่รับประทานได้ทั้งฝักอ่อน ยอดอ่อน เมล็ดแก่ นำมาทำน้ำนมถั่วและน้ำเต้าหู้ รากของต้นถั่วพูสามารถสะสมอาหารกลายเป็นหัว เมื่อนำมาเชื่อมหรือต้ม จะมีรสหวานหอม น่ารับประทานมากกว่ามันสำปะหลัง เมล็ดที่แก่ใช้นำมาสกัดได้น้ำมัน 17% โปรตีน 34% ส่วนของต้นเหนือดินทั้งหมดนำมาใช้ทำอาหารสัตว์ พบว่าให้โปรตีน 25.5% หรืออาจปลูกและนำสัตว์เข้าไปกินในแปลงสดๆ ก็ได้ ในหลายท้องที่นิยมปลูกถั่วพูเป็นพืชบำรุงดิน เพิ่มธาตุอาหารพวกไนโตรเจนในดิน หากใช้เป็นพืชหมุนเวียนกับการปลูกอ้อยพบว่า ผลผลิตของอ้อยเพิ่มขึ้นถึง 50% สามารถปลูกถั่วพูแซมกับมันสำปะหลัง กล้วย และผักชนิดอื่นๆ ในประเทศปาปัวนิวกินีนิยมปลูกกันมาก ในประเทศอินโดนีเซียนิยมปลูกถั่วพูตามคันนา แต่ในประเทศไทยเรายังไม่นิยม มักใช้ถั่วดำ การปลูกถั่วพูในการคลุมดินจะช่วยเป็นการอนุรักษ์ดิน คือ ป้องกันการชะล้างของผิวดิน (Soil erosion)
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกกระเทียม (Garlic)

กระเทียม

กระเทียม เป็นผักที่นำมาใช้ปรุงอาหารในลักษณะของเครื่องเทศที่ให้กลิ่นฉุนและมีรสเผ็ด อีกทั้งยังช่วยในการดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดี อาหารไทยเกือบทุกชนิดนั้นล้วนแต่มีกระเทียมเป็นเครื่องปรุงเกือบทั้งสิ้น กระเทียมเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับหอมหัวใหญ่ แต่มีการสร้างหัวอยู่ใต้ดินที่แตกต่างกัน โดยจะสร้างหัวเป็นหัวเล็กๆ รวมกันอยู่ หัวเล็กๆ นี้เรียกว่า Clove และหัวเล็กๆ นี้ เมื่ออยู่รวมกันแล้วจะมีเหลือกมาหุ้มห่ออีกชั้นหนึ่ง แต่ละ Clove นี้จะสามารถนำไปใช้ในการขยายพันธุ์ได้ และถือว่าเป็นผักเครื่องเทศที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกหอมแดง (Shallots)

หอมแดงหอมแดง มีโครงสร้างเป็นหัวอยู่ใต้ดินเช่นเดียวกันกับหอมหัวใหญ่ แต่ว่ามีขนาดที่เล็กกว่า มีสีแดง กลิ่นฉุน นอกจากนั้นยังสามารถแตกตาข้างทำให้ได้หัวเล็กๆ เกาะติดอยู่ด้วยกันจำนวนมาก การเชื่อมติดจะติดอยู่ที่โคนลำต้น และหัวเล็กๆ นี้เองจะเป็นตัวขยายพันธุ์ต่อไป และเมื่อปลูกแล้วจะแตกเป็น 10 หัวเป็นอย่างมาก หอมแดงถูกนำมาใช้ในการบริโภคในลักษณะของพืชเครื่องแกงและผักชูรส อาจใช้เป็นผักแกล้มก็ได้เช่นกัน และเป็นที่นิยมมากในหมู่ประเทศแถบเอเชีย อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกหอมหัวใหญ่ (Onion)

หอมหัวใหญ่

หอมหัวใหญ่ หรือ หอมใหญ่ ส่วนที่นำมาบริโภคของหอมหัวใหญ่ คือ ส่วนที่อยู่ใต้ดินประกอบด้วยลำต้นซึ่งเป็นแกนเล็กๆ และรอบๆ แกนนั้นจะมีกาบใหญ่ๆ นั้นคือใบที่สะสมอาหาร ซึ่งเป็นส่วนที่นำมารับประทาน มีรสหวาน กรอบและยังมีกลิ่นฉุนด้วย ส่วนใหญ่รับประทานได้ทั้งสด ต้มและผัด มนุษย์รู้จักใช้หอมหัวใหญ่มาเป็นอาหารนานแล้ว การสร้างหัว (bulb) ซึ่งอยู่ใต้ดินนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของช่วงวัน สำหรับพันธุ์เบา จะต้องการชั่วโมงที่มีแสงแดดประมาณ 12 ชั่วโมง / วัน สำหรับพันธุ์หนักต้องการช่วงที่มีแสงแดด 15 ชั่วโมง / วัน ดังนั้นพันธุ์หนักนี้จึงไม่สามารถนำมาปลูกได้ในพื้นที่เขตร้อน เช่น ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเนื่องจากจะทำให้หอมใหญ่ไม่สร้างหัว แต่จะสามารถเจริญเติบโตได้ในส่วนใบและต้นเท่านั้น ดังนั้นในบ้านเรา (ประเทศไทย) จึงนิยมปลูกเฉพาะพันธุ์เบาเท่านั้น ส่วนในเขตอบอุ่นจะสามารถปลูกได้ทั้งพันธุ์เบาและพันธุ์หนัก
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักชี (Coriander)

ผักชี

ผักชี เป็นพืชที่ใช้ใบและต้นมารับประทานแบบสด ส่วนผลและรากนำมาใช้เป็นเครื่องเทศ ปัจจุบันนิยมปลูกมากในประเทศอินเดียและผลิตเมล็ดพันธุ์ส่งออกขายทั่วโลก ในประเทศไทยก็มีการปลูกผักชีไว้เพื่อรับประทานเช่นกัน โดยใช้ใบเป็นผักประดับและชูรส ในทางภาคเหนือมีการปลูกผักชีเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ใช้ทำเป็นเครื่องแกงและใช้ในการปรุงของบางชนิด นอกจากนี้เมล็ดยังนำมาสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและเป็นเครื่องชูรส สำหรับกากที่เหลือใช้เป็นอาหารสัตว์
อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกขึ้นฉ่าย (Celery)

ขึ้นฉ่าย

ขึ้นฉ่าย เป็นพืชที่เดิมทีพบอยู่ที่ตามริมน้ำในประเทศ สวีเดน แอลจีเรีย และอียิปต์ และพบบ้างในบางพื้นที่แถบเอเชีย ซึ่งได้มีการนำผักชนิดนี้มาปลูกเมื่อประมาณ ค.ศ. 1542 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการทำยาฟอกโลหิตของชาวจีน และเริ่มนำมาใช้เป็นอาหารเมื่อราวปลายศตวรรษที่ 16 โดยใช้พันธุ์ hellow leaf stock ต่อมามีพันธุ์อื่นๆ มาแทน จึงเลิกนิยมไป ในสมัยที่ใช้รับประทานกันแรกๆ นิยมส่วนที่มีสีเขียว ต่อมากลับนิยมส่วนที่เป็นสีขาว พันธุ์ที่ดีจะมีการแตกแขนงมาก ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่มีวิตามิน เอ สูง ก้านใบของต้นจะอวบน้ำ มีรากตื้น ระบบรากเป็นฝอย รากฝอยนี้มีความยาวไม่เกิน 2 นิ้ว ลำต้นโตเต็มที่สูงสุดถึง 2 ฟุต แต่โดยเฉลี่ยจะสูงประมาณ 15 นิ้ว มักนิยมปลูกให้ชิดๆ กัน เพื่อให้ลำต้นสูง และเพื่อเป็นการบังแสงให้กับลำต้นที่มีสีขาว
อ่านเพิ่มเติม