คลังเก็บหมวดหมู่: ผักประเภทกินเมล็ด

วิธีปลูกพริกไทย (Pepper)

พริกไทย

พริกไทย มีถิ่นกำเนิดพริกไทยมีถิ่นกำเนิดในมาลาบาร์ (Malabar) ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของอินเดียวใต้ ซึ่งปัจจุบัน คือ รัฐ Kerala ประเทศอินเดีย พริกไทยเจริญเติบโตในพื้นที่ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึง 1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ในแนวระหว่างเส้นรุ้งที่ 20 องศาเหนือ ถึง 10 องศาใต้เส้นศูนย์สูตรกับเส้นแวงที่ 70 องศา ถึง 125 องศา

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วเขียว (Mung Beans)

ถั่วเขียว

ถั่วเขียว จัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ผลิตไว้ใช้ในประเทศ ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีโปรตีนสูง นิยมใช้ทั้งการบริโภคและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายรูปแบบ ได้แก่ ถั่วงอก วุ้นเส้น ขนมหวาน แป้งถั่วเขียว สบู่และครีมทาผิว เป็นต้น รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรในการปรับปรุงบำรุงดิน เนื่องจากถั่วเขียวเป็นพืชอายุสั้นมีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนในอากาศ 10-56 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และต้นถั่วเขียวยังสามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ดี โดยทั่วไปจะให้ปริมาณไนโตรเจนสูงถึง 5-6 กิโลกรัมต่อไร่

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วลิสง (Peanut)

ถั่วลิสง

การปลูกถั่วลิสงให้ได้ผลผลิตสูง คุณภาพดี ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ต้องพิจารณาถึงการปฏิบัติดูแลรักษา รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วเหลือง (Soybean)

ถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง เป็นพืชที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เพราะมีความต้องการใช้ในประเทศสูง นำมาใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางทั้งการบริโภค และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายรูปแบบ เช่น น้ำนมถั่วเหลือง เต้าหู้ เต้าเจี้ยว เป็นต้น แต่ปัจจุบันถั่วเหลืองกลับมีพื้นที่ปลูกลดลง เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกพืชแข่งขันตัวอื่นที่ดูแลรักษาง่ายและได้กำไรสูงกว่า และจากวิกฤตการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นถั่วเหลืองเป็นพืชอายุสั้น ปัจจุบันจึงเป็นพืชที่นิยมนำมาปลูกหลังนา หรือปลูกทดแทนนาปรัง เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และยังสามารถช่วยตัดวงจรการระบาดของแมลงศัตรูในระบบการปลูกข้าว และช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน เกิดความสมดุลของธาตุอาหาร ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกโหระพา (Sweet Basil)

โหระพา

โหระพา เป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเพรา แมงรัก และกระเพราช้าง มีลักษณะการเจริญเติบโตและรูปร่างลักษณะของลำต้นคล้ายกัน การจำแนกใช้ความแตกต่างกันของกลิ่น และลักษณะใบดังนี้คือ

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมะเขือเทศ (Tomato)

มะเขือเทศ

มะเขือเทศ จัดว่าเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมรับประทานกันเมื่อไม่ช้านี้ เมื่อเทียบปริมาณการใช้ทั่วโลกแล้ว มะเขือเทศจัดว่าเป็นผักที่มีความนิยมสูง ผลของมะเขือเทศนอกจากจะมีรสอร่อยแล้ว ยังมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถใช้รับประทานสดและทำเป็นอุตสาหกรรมทำซอสและซุปได้ ดังนั้น จึงมีงานศึกษาพันธุ์และวิจัยเกี่ยวกับมะเขือเทศมาก เดิมมะเขือเทศเป็นพืชผักพื้นเมืองทางแถบเทือกเขาแอนตีสทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งต่อมาก็แพร่เข้าสู่ยุโรป และเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 60 ปีมานี้เอง มะเขือเทศเป็นพืชที่ปลูกได้ตั้งในแถบร้อนและแถบอบอุ่น และงานค้นคว้าปรับปรุงพันธุ์ทำขึ้นในแถบอบอุ่นก่อน ดังนั้น เมื่อนำเข้ามาปลูกในเมืองไทย จึงประสบปัญหามากมาย โดยเฉพาะผลผลิตไม่สามารถมีได้ตลอดปี ดังนั้น ในบางฤดูกาลที่ผลิตมะเขือเทศได้น้อย จะมีราคาแพงมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ซึ่งเป็นระยะที่ไม่เหมาะในการติดผลและโรคแมลงรบกวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกพริก (Chilli)

พริก

พริก เป็นผักที่ปลูกเพื่อรับประทานผล มีทั้งพวกที่นำมารับประทานเป็นผักสดโดยตรงและพวกที่ปลูกเพื่อนำผลมาใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร นอกจากนี้ ยังใช้ในอุตสาหกรรมทำซอส อาหารแต่ละมื้อมักจะไม่ขาดพริก ซึ่งจะมาในรูปต่างๆกัน พริกเป็นสินค้าออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยสูงมาก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วฝักยาว (Yard Long Bean)

ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว เป็นผักที่ปลูกเพื่อใช้รับประทานฝัก ฝักก็คือผลนั่นเอง ถั่วฝักยาวเป็นพืชอายุปีเดียวคือ ให้ยอดครั้งเดียวแล้วเถาจะตายไป มีถิ่นกำเนิดในจีนและอินเดีย มีอายุตั้งแต่หยอดเมล็ดจนเก็บเกี่ยวประมาณ 55 – 75 วัน เป็นผักที่ปลูกได้ตลอดปี ดังนั้น จึงเป็นผักที่ติดตลาดอยู่เสมอสามารถใช้ประกอบอาหารได้ ทั้งเป็นผักแกล้มโดยรับประทานสด หรือใช้ผัด ต้ม คนไทยย่อมทานกันมาก จัดว่าเป็นผักที่ปลูกง่าย โตเร็ว แต่ติดฝักดีในอุณหภูมิค่อนข้างสูง ฝนไม่ชุก หากฝนชุกและอบอ้าวจะไม่ติดฝัก หากอุณหภูมิเย็นจัด รากจะไม่เจริญทำให้ต้นเคระแกรน ดังนั้นในฤดูแล้ง มักให้ผลผลิตสูง แต่หากขาดน้ำฝักจะกระด้าง ต้นถั่วฝักยาวจะเลื้อย ดังนั้นในการปลูกต้องทำค้าง ถั่วฝักยาวจะให้พลังงาน 30 แคลอรี่ในน้ำหนัก 100 กรัมและให้ไวตามิน เอ บี1 บี2 และไวตามินซี

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกแตงโม (Watermelon)

แตงโม

แตงโม เป็นผักที่เรานิยมผลที่แก่มารับประทานสดเหมือนผลไม้ เพราะมีสีแดงและมีรสหวาน ทั้งยังมีปริมาณน้ำมาก ทำให้ชวนรับประทานแก้กระหายน้ำ ส่วนผลอ่อนสามารถนำมาทำกับข้าวได้ เช่น ต้ม แกง ผัด เมล็ดแตงที่แก่สามารถนำมาอบและก็ใช้รับประทานเป็นของขบเคี้ยวได้ แตงโมเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีคุณค่าทางอาหารมากนัก เมื่อเทียบกับผักอื่นๆ แตงโมชอบขึ้นในเขตอากาศร้อน ลำต้นเลื้อยไปตามดิน จึงต้องการพื้นที่ในการปลูกมาก แตงโมมีดอกตัวผู้และดอกตัวเมียแยกกัน แต่อยู่ในต้นเดียวกัน ปัจจุบันสามารผลิตแตงโมที่ไม่มีเมล็ดโดยใช้สารเคมีฉีดพ่นสำหรับพันธุ์แตงที่นำเอาเมล็ดมาบริโภคต้องทำให้ได้เมล็ดมากๆ

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกถั่วแขก (Common Bean)

ถั่วแขก

ถั่วแขก จัดว่าเป็นผักที่ปลูกง่าย ทนแล้งได้ดี ไม่ต้องดูแลรักษามากเมื่อเปรียบเทียบกับถั่วฝักยาว หากดินอุดมสมบูรณ์ดี และมีปริมาณน้ำเพียงพอ ต้นถั่วแขกจะเจริฐอย่างรวดเร็วและขึ้นปกคลุมจนวัชพืชมิอาจขึ้นรบกวนได้ ใบมีขนาดใหญ่ มักเก็บฝักสดมารับประทานเป็นฝัก แต่ในการบริโภคมักทำให้สุกโดยการต้มหรือผัด

อ่านเพิ่มเติม