สายพันธุ์มะพร้าวไทย

สายพันธุ์มะพร้าว

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่นิยมปลูกมะพร้าวเป็นอย่างมาก ทั้งที่ปลูกเพื่อรับประทานแบบทั่วไปและนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร อย่างเช่น แกงกะทิ ขนมหวานและอื่นๆ อีกมากมาย จึงทำให้ประเทศไทยมีสายพันธุ์ของมะพร้าวอยู่พอสมควรเลยทีเดียว ซึ่งมีสายพันธุ์อะไรบ้าง มาดูกันเลย

มะพร้าวไทย สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มต้นสูง ออกผลช้า มีสะโพกที่โคนต้น ผสมข้าม ต้นมะพร้าวกลุ่มนี้ ดอกตัวผู้บานหมดก่อน ที่ดอกตัวเมียจะเริ่มบาน ลำต้นสูงใหญ่มากกว่า 14 เมตร โคนต้นมีสะโพก ผลโต เนื้อหนา ส่วนใหญ่เป็นมะพร้าวที่นำเนื้อมาแปรรูปทางอุตสาหกรรม ทนทานต่อสภาพอากาศแล้ง ให้ผลผลิตตั้งแต่อายุ 6 ปี ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษามะพร้าวมีอายุยาวนานเกิน 100 ปี เช่น พันธุ์กะโหลก มะพร้าวใหญ่ มะพร้าวกลาง ปากจก ทะนาน เปลือกหวาน มะแพร้ว มะพร้าวซอ หัวลิง

2. กลุ่มต้นเตี้ย ออกผลเร็ว ไม่มีสะโพกที่โคนต้น ผสมตัวเอง จึงไม่กลายพันธุ์ มีผลดก ส่วนใหญ่เป็นมะพร้าวรับประทาน ผลอ่อนอายุ 4 เดือน เพื่อดื่มน้ำที่เป็นประโยชน์ น้ำมีรสหวานกลิ่นหอมเป็นหนึ่งเดียวในโลก ปัจจุบันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต้องการมากในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ลำต้นเตี้ย ความสูงเมื่อโตเต็มที่ไม่เกิน 13 เมตร ผลมีขนาดเล็กอายุให้ผลผลิตเริ่มตั้งแต่ อายุ 4-40 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาต้น มีการให้ปุ๋ยเคมีมากกว่าพันธุ์ต้นสูง ได้แก่ พันธุ์ นกคุ่ม หมูสีเขียว หมูสีเหลือง หรือนาฬิเก ทุ่งเคล็ด พวงทอง พวงร้อย ปะทิว มะพร้าวไป น้ำหวาน น้ำหอม

3. กลุ่มพันธุ์ลูกผสม มะพร้าวที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยการผสมต้นพ่อและต้นแม่ต่างสายพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ลูกผสมที่มีผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงและมะพร้าวกะทิ เป็นต้น ต้นพันธุ์ที่เกิดจากลูกผสม เมื่อเจริญเติบโตเป็นต้นใหญ่ ผลมะพร้าวที่เกิดจากพันธุ์ลูกผสมไม่สามารถ นำไปปลูกเพื่อให้ผลผลิตสูงเหมือนต้นเดิม ซึ่งต่างจากมะพร้าวที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 2 กลุ่ม

กรมวิชาการเกษตรได้ออกมะพร้าวที่เป็นพันธุ์รับรอง จำนวน 3 พันธุ์ได้แก่

พันธุ์สวีลูกผสม 1 (มาว่า) มะพร้าวลูกผสมระหว่างพันธุ์มลายูสีเหลือง ต้นเตี้ย x พันธุ์เวสท์อัฟริกันต้นสูง รับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2525

 • ผลผลิตเนื้อมะพร้าวแห้งประมาณ 572 กิโลกรัม/ไร่/ปี
 • เนื้อมะพร้าวมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงประมาณ 68%
 • ผลผลิตเฉลี่ย 2,300 ผล/ไร่/ปี เมื่ออายุ 10 ปีขึ้นไป (ปลูก 22 ต้น/ไร่)
 • ให้ผลผลิตสูง ตกผลเร็วเก็บผลได้เมื่ออายุ 4 ปีครึ่ง หลังจากปลูก
 • ผลมีขนาดกลาง-เล็ก
 • เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูป

พันธุ์ลูกผสมชุมพร 60 มะพร้าวลูกผสมระหว่างพันธุ์ไทยต้นสูง x พันธุ์เวสท์อัฟริกันต้นสูง รับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2530

 • ผลผลิตเนื้อมะพร้าวแห้งประมาณ 624 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี
 • เนื้อมะพร้าวมี เปอร์เซ็นต์น้ำมันค่อนข้างสูง 64-67%
 • ผลผลิตเฉลี่ย 2,204 ผล/ไร่/ปี เมื่ออายุ 10 ปีขึ้นไป (ปลูก 22 ต้นต่อไร่)
 • ขนาดผลอยู่ระหว่างมะพร้าวกลางและมะพร้าวใหญ่มีเปลือกค่อนข้างหนา
 • ให้ผลผลิตเร็ว เก็บผลได้ในปีที่ 5 หลังจากปลูก

พันธุ์ลูกผสมชุมพร 2 เป็นมะพร้าวลูกผสมระหว่างพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x พันธุ์ไทยต้นสูง รับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2538

 • ผลผลิตเนื้อมะพร้าวแห้งประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่ต้นปี
 • เนื้อมะพร้าวมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันค่อนข้างสูงประมาณ 66%
 • ผลผลิตโดยเฉลี่ย 1,800 ผล/ไร่/ปี เมื่อปลูก 10 ปีขึ้นไป
 • ผลขนาดกลางถึงใหญ่ ทรงผลค่อนข้างกลมมีสีน้ำตาลอมเขียว
 • ให้ผลผลิตเร็ว เริ่มเก็บผลได้เมื่ออายุ 4 ปีครึ่ง หลังจากปลูก

มะพร้าวกะทิลูกผสมแนะนำจำนวน 2 พันธุ์

มะพร้าวกะทิลูกผสม พันธุ์ชุมพร 84-1 เป็นมะพร้าวลูกผสมระหว่างพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ย x พันธุ์กะทิพันธุ์แท้ รับรองพันธุ์เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2554

 • เริ่มออกจั่นเมื่ออายุ 29 เดือน
 • เมื่ออายุต้น 37 เดือน ต้นมะพร้าวจะออกจั่น 50% ของจำนวนต้นที่ปลูกทั้งหมด
 • ให้ผลผลิตรวม 3 ปีแรก จำนวน 3,378 ผลต่อไร่ (ปลูก 25 ต้นต่อไร่)
 • ผลผลิตที่ได้จะเป็นมะพร้าวกะทิไม่น้อยกว่า 18% และเป็นมะพร้าวธรรมดา 82%

มะพร้าวกะทิลูกผสม พันธุ์ชุมพร 84-2 เป็นมะพร้าวลูกผสมระหว่าง พันธุ์น้ำหอม x พันธุ์กะทิพันธุ์แท้ รับรองพันธุ์เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรปี พ.ศ. 2554

 • เริ่มออกจั่นเมื่ออายุ 31 เดือน
 • เมื่ออายุต้น 39 เดือน ต้นมะพร้าวจะออกจั่น 50% ของจำนวนต้นที่ปลูกทั้งหมด
 • ให้ผลผลิตรวม 3 ปีแรก จำนวน 1,917 ผลต่อไร่ (ปลูก 25 ต้นต่อไร่)
 • ผลผลิตที่ได้จะเป็นมะพร้าวกะทิไม่น้อยกว่า 18% และเป็นมะพร้าวธรรมดา 82%
 • ต้นมะพร้าวจำนวน 55% ของสวนให้ผลผลิตมะพร้าวกะทิที่มีกลิ่นหอม

ข้อแนะนำ

ควรเลือกแหล่งที่ปลูกให้ปลอดจากมะพร้าวธรรมดาหรือห่างจากแปลงมะพร้าวธรรมดาอย่างน้อย 300 เมตร ให้มีต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบและให้ห่างจากมะพร้าวธรรมดาอย่างน้อย 5 กิโลเมตร

4. กลุ่มพันธุ์เบ็ดเตล็ด มะพร้าวกลุ่มนี้ ไม่สามารถจัดเข้าอยู่ในกลุ่มใด หรือยังไม่ทราบลักษณะประจำพันธุ์ที่แน่นอน เช่น มะพร้าวพวง มะพร้าวตะโหนด มะพร้าวกะทิ มะพร้าวตาล เป็นมะพร้าวที่ใช้ผลิตน้ำตาลมะพร้าว ได้แก่ พันธุ์ทะเลบ้า พันธุ์สุวิชา พันธุ์สายบัว พันธุ์เทิ้งบ้อง เป็นต้น