คลังเก็บหมวดหมู่: เกษตรเบื้องต้น

น้ำ กับการเจริญเติบโตของพืช

น้ำ

สิ่งมีชีวิตจะพัฒนาไปตามปกติ จะแข็งแรงและจะ active ที่สุดเมื่อ cell ของมันอิ่มตัวไปด้วยน้ำอย่างเต็มที่ ถ้าหากว่าในระยะหนึ่งของการพัฒนาการพืชได้รับน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ water content ลดลง อัตราการพัฒนาการจะพลอยลดลงไปด้วย tissues ที่ active มาก เช่น ใบที่สังเคราะห์แสงจะมีน้ำอยู่ประมาณ 95% ในทางตรงข้ามส่วนที่มี activity ต่ำซึ่งจะพบในส่วนที่อยู่เฉยๆ หรือพักตัว (quiescent or dormant structure) เช่น เมล็ดจะมีน้ำอยู่น้อยกว่า 10% ความสัมพันธ์ระหว่าง activity และ water content สามารถจะสังเกตได้เมื่อทำให้ต้นพืชที่กำลังเติบโตแข็งแรง เช่น ต้นมะเขือเทศได้รับน้ำไม่พอเพียง ไม่เพียงแต่การพัฒนาการของมันจะถูกกำจัดเท่านั้น แต่ขบวนการต่างๆ ที่จำเป็นแก่ชีวิตมันจะลดลงด้วย ส่วนใหญ่น้ำที่ว่าจะอยู่ใน vacuoles ของ cell ทั่งทั้งต้นพืช

อ่านเพิ่มเติม

ภูมิอากาศและอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

สภาพอากาศ

พืชแต่ละชนิดจะมีความต้องการอุณหภูมิเพื่อการเจริญเติบโตต่างๆ กัน ไป และอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพืชตั้งแต่การเริ่มงอกของเมล็ดพืชทีเดียว อุณหภูมิที่เหมาะสมที่พืชจะเจริญเติบโตได้เรียกว่า Cardinal temperature อาจแบ่งออกเป็น minimum optimum และ maximum เช่นได้พบว่า เมล็ดข้าวโพดจะไม่งอกถ้าอากาศมีอุณหภูมิต่ำกว่า 9.5 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 46 องศาเซลเซียส แต่จะงอกได้ดีที่สุดที่เมื่ออากาศมีอุณหภูมิ 34 องศาเซลเซียส นั่นคือข้าวโพดมี cardinal temperature 9.5-46 องศาเซลเซียส และมี minimum temperature เป็น 9.5 องศาเซลเซียส maximum temperature เป็น 46 องศาเซลเซียส และมี optimum temperature เป็น 34 องศาเซลเซียส พืชชนิดหนึ่งๆ จะมี cardinal temperature แตกต่างกันไปในการงอกของเมล็ด และจะแตกต่างกันไม่เพียงในเรื่อง minimum และ maximum เท่านั้น แม้แต่ optimum ก็แตกต่างกันได้ด้วย เช่น เมล็ดของพืชแถบขั้วโลกเหนือหรือพืชที่ขึ้นอยู่บนยอดเขาสูงเกินกว่า 10,000 ฟุต ขึ้นไปจะงอกได้แม้ว่าอุณหภูมิจะเย็นจัดถึง 0 องศาเซลเซียส และมี maximum เพียง 10 องศาเซลเซียส เท่านั้น แต่พืชเมืองร้อนส่วนมากมักจะมี minimum สูงกว่า 10 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ฉะนั้นเมล็ดพืชเมืองหนาวจำนวนมากจึงไม่อาจเพาะให้งอกได้ในเมืองไทย

อ่านเพิ่มเติม

แสงกับการเจริญเติบโตของพืช

แสงแดด

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนและแสงแดด ในฤดูร้อนกลางวันจะยาวกว่ากลางคืนและแสงแดดจัด ในฤดูหนาวกลางวันจะสั้นกว่ากลางคืนและแสงแดดอ่อน ทุกแห่งจะได้รับแสงแดดในฤดูร้อนมากกว่าฤดูหนาว ความเข้มของแสงแดดในฤดูร้อนจะมากกว่าฤดูหนาวแสงแดดนี้มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เมื่อแสงแดดตกที่ต้นพืช ใบไม้จะดูดแสงได้ประมาณ 80% สะท้อนกลับ 15% ทะลุผ่านไป 5% พลังงานแสงที่พืชดูดรับไว้นั้นส่วนใหญ่ใช้ในการคายน้ำของพืช บางส่วนกระจายไปในอากาศประมาณ 0.5-3.5% พืชใช้แสงในการปรุงอาหาร (Photosynthesis) แสงแดดที่ตกลงบนสิ่งต่างๆ จะถูกสะท้อนกลับออกไป การสะท้อนกลับนี้เรียกว่า Albedo พื้นน้ำมี Albedo 3-10%, ป่ามี 5-20%, ไร่นา 10-30%, พื้นโลก 30-40%, วัตถุสีขาว 100%, และวัตถุสีดำ 0%

อ่านเพิ่มเติม

วิธีให้น้ำแก่พืชผักผลไม้ที่ทำการเพาะปลูก

การให้น้ำ

วิธีการให้น้ำกับผักหลังจากปลูกในแปลงแล้ว การให้น้ำวิธีใดก็แล้วแต่ จะต้องคำนึงถึงวิธีการปลูกและระยะของผักที่ปลูกในแปลงเป็นหลัก โดยทั่วไป การให้น้ำแบ่งออกเป็นวิธี ตามความเหมาะสมของสภาพสวนผักดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

การวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม

แผนการปลูก

ในการปลูกพืชผักผลไม้นั้น เราควรมีการวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสม โดยเฉพาะ หากเป็นการเพาะปลูกเพื่อการค้าด้วยแล้ว ยิ่งต้องวางแผนให้ดี เพราะในการเพาะปลูกนั้น มีเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศและอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งมีวิธีพิจารณาพันธุ์ผักให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศของท้องที่ที่ใช้ปลูกดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกด้วยการเพาะเมล็ดหรือการเพาะกล้า

เพาะเมล็ด

การเพาะเมล็ด หรือ การเพาะกล้า จะต้องมีแปลงเพาะ หรืออาจเพาะในภาชนะ เช่น กระบะ หรือ ถ้วย กระป๋อง แต่ที่สำคัญคือ ต้องมีดินที่เหมาะสมสำหรับให้เมล็ดงอกและเจริญเติบโตได้ ดินหรือวัตถุที่ใช้เพาะควรโปร่ง ร่วนซุย คือ อุ้มน้ำ และมีการถ่ายเทอากาศดีด้วย เมื่อโรยเมล็ดเป็นแถว หรือหว่านลงในเครื่องปลูกแล้ว ควรคลุมเมล็ดด้วยฟางหรือแกลบ โดยทั่วไป การกระจายเมล็ดกะให้ได้ต้นกล้า 10 ต้น ในระยะยาวในแถว 30 เซนติเมตร หากมีกล้าขึ้นแน่นมาก กล้าจะไม่เจริญเติบโต ไม่แข็งแรงและยังอาจมีโรคเน่าระบาดได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำการเกษตร

อุปกรณ์เกษตร

เครื่องมือและอุปกรณ์หรือเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในการทำการเกษตร โดยทั่วไปแล้วนั้น แบ่งออกได้ 2 เป็นจำพวก คือ

  1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมดินหรือเตรียมพื้นที่ปลูก
  2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดูแลปฏิบัติรักษา เช่น การปราบวัชพืช การให้น้ำ การให้ปุ๋ย
อ่านเพิ่มเติม

วิธีเลือกเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก

เมล็ดพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ผักที่ใช้ปลูกกันนั้นมี 2 ประเภท คือ เมล็ดพันธุ์ลูกผสม (F1 Hybrid) และเมล็ดพันธุ์แท้ ทั้งนี้ จะใช้เมล็ดอะไรแล้วแต่ชนิดของผักที่จะปลูกผักที่ต้องใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมนั้น เกษตรกรจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ทุกครั้งที่จะปลูก ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์จากผักที่ปลูกไว้ใช้เอง เพราะจะให้ลูกหลานไม่เหมือนเดิม แต่ผักที่ใช้เมล็ดพันธุ์แท้ปลูกนั้น หากเกษตรกรมีความรู้เรื่องเมล็ดพันธุ์ ก็สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์จากผักที่ปลูกนั้นไว้ใช้ในปีต่อไปได้ ลูกหลานจะได้ไม่กลายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม