วิธีปลูกกะหล่ำปม (Kohl rabi)

กะหล่ำปม

กะหล่ำปม เป็นผักที่มีลำต้นขยายบวมพองออก ลักษณะของลำต้นที่ป่องออกมีข้อมีปล้องสั้นๆ เมื่อขยายพองออกแล้วลำต้นส่วนนั้นจะคล้ายกับลูกเทนนิส ซึ่งจะเรียกส่วนนั้นว่า “ปม” มีลักษณะของเนื้อภายในเป็นสีขาว กรอบ แน่น มีรสชาติที่ดี ซึ่งสามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายรูปแบบ โดยอาจนำมาปรุงด้วยการผัด ต้ม แกงหรือจะนำมาทานแบบสดๆ ก็ได้ หรืออาจจะนำมาทำยำหรือส้มตำก็ได้เช่นกัน

การเตรียมปลูก, การปลูกและการดูแลกะหล่ำปม

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการปลูกกะหล่ำปมนั้นจะต้องมีสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงจะทำให้ปมมีความสมบูรณ์และอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการปลูกอยู่ที่ประมาณ 22 องศาเซลเซียส ส่วนถ้าหากต้องการปลูกพันธุ์ที่มีปมใหญ่หรือที่เรียกว่าพันธุ์หนัก ควรปลูกที่อุณหภูมิประมาณ 15 องศาเซลเซียส และต้องมีแสงแดดจัดตลอดวัน

การปลูกกะหล่ำปมมักใช้วิธีการปลูกแบบย้ายกล้า ซึ่งสามารถทำได้ในลักษณะเดียวเหมือนกับการปลูกกะหล่ำปลี ลักษณะและรูปทรงของกะหล่ำปมนั้นจะไม่ใหญ่นัก ดังนั้นในการปลูกควรใช้ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ประมาณ 20-25 เซนติเมตรก็พอ สำหรับการปลูกในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่หรือแปลงขนาดใหญ่ ควรมีการยกร่องเป็นลูกฟูกและใช้รูปแบบการปลูกด้วยรูปแบบแถวเดี่ยวหรือระบบแถวเดี่ยว

การให้น้ำควรให้อย่างสม่ำเสมอไม่ให้ขาดน้ำ โดยเฉพาะหากะหล่ำปมเจอกับอากาศที่ร้อนมากๆ และแห้งจัด ก็จะทำให้เกิดการชะงักในการเจริญเติบโตได้และมักทำให้เนื้อในปมมีลักษณะเป็นเสี้ยน ซึ่งทำให้คุณภาพของกะหล่ำปมลดลง อย่างไรดีในการปลูกนั้นก็สามารถเกิดการแตกของปมก็เป็นได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุของการเร่งการเจริญเติบโตตอนสร้างปมมากเกินไป และหากปลูกในระยะถี่เกินไปก็จะทำให้รูปร่างยาวไม่เป็นปม สำหรับการให้ปุ๋ยนั้นให้ทำเช่นเดียวกับวิธีปลูกกะหล่ำปลี

การเก็บเกี่ยวกะหล่ำปม

การเก็บเกี่ยวกะหล่ำปมนั้นควรเก็บเกี่ยวในช่วงก่อนปมแก่เล็กน้อย โดยทั่วไประยะนี้ปมจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 เซนติเมตร ซึ่งควรระวังในเรื่องนี้ให้ดีเพราะหากปล่อยให้ปมแก่เกินไปจะทำให้ปมเป็นเสี้ยน อย่างไรตามถ้าหากปมเล็ก ก็มักไม่เป็นที่นิยมเช่นกัน ดังนั้นในการเก็บเกี่ยวควรมีการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางให้ดี เพื่อไม่ให้ปมเล็กหรือแก่เกินไป ส่วนวิธีการเก็บเกี่ยว ให้เก็บเกี่ยวโดยการใช้มีดตัดที่ใต้ปมแล้วแต่งปลายล่างโดยการตัดใบล่างๆ ทิ้งไป ให้เหลือใบไว้แค่ที่ยอดของปม 2-3 ใบก็พอ เพื่อเอาไว้มัดเป็นกำๆ

กะหล่ำปมนั้นพันธุ์ที่นิยมปลูกนั้นจะมีสีเขียวหรือเรียกว่า ขาว และพันธุ์สีม่วง พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากได้แก่พันธุ์ Early White Vienna ซึ่งสีของปมเป็นสีเขียวอ่อน อายุในการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประมาณ 55 วันหลังจากย้ายกล้า ส่วนอีกสายพันธุ์ที่นิยมปลูกกันก็คือสายพันธุ์ Purple Vienna มีปมเป็นสีม่วง อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 60 วัน ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์ที่ได้กล่าวมานั้นเป็นพันธุ์เบา ส่วนพันธุ์หนักได้แก่ Goliath ซึ่งไม่นิยมในการปลูกกันมากนัก และยังมีพันธุ์ผสมอีกมาก เช่น Express Forcer F1 และ Grand Duke F1 เป็นต้น