วิธีทำหญ้าแห้ง

หญ้าแห้ง

หญ้าแห้ง เป็นพืชอาหารสัตว์ที่นำมาทำให้แห้งอย่างรวดเร็ว โดยการอบหรือตากให้มีความชื้นลดลงเหลือ ประมาณ 15% การทำหญ้าแห้งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยถนอมพืชอาหารสัตว์ที่มีอยู่มากในช่วงฤดูฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ช่วง ขาดแคลนโดยที่ยังคงคุณค่าใกล้เคียงกับหญ้าสด และเก็บไว้ได้นาน

หญ้าแห้งทำได้หลายวิธี แต่วิธีการที่ทำกันโดยทั่วไป สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยและสะดวก ก็โดยการผึ่งแดด

พันธุ์หญ้าที่เหมาะสมในการทำหญ้าแห้ง

ลักษณะของหญ้าที่ใช้ทำหญ้าแห้งได้ดีควรมีผลผลิตสูง ใบมาก กิ่งก้าน และลำต้นไม่แข็ง ไม่อวบน้ำ ได้แก้ หญ้าโร้ด หญ้าชิกแนลหญ้าโคไร หญ้ารูซี่ หญ้ามอริซัส ถั่วเวอราโนสไตโล เป็นต้น

วิธีทำหญ้าแห้ง

 1. การตัดหญ้า ระยะที่เหมาะสมในการตัดหญ้าเพื่อนำมาทำหญ้าแห้งควรเป็นระยะที่หญ้าเริ่มออกดอก ซึ่งหญ้าจะให้ผลผลิตสูงและยังมีคุณภาพดี โดยเลือกวันที่อากาศแห้งและคาดว่าจะไม่มีฝนในช่วง 3-5 วัน ควรตัดในช่วงเช้า เพื่อได้ตากในช่วงบ่ายเป็นการช่วยให้หญ้าแห้งเร็ว ทำให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารน้อยที่สุด
 2. การตากหญ้า เกลี่ยหญ้าให้กระจายสม่ำเสมอ คราดเป็นแถวเพื่อสะดวกในการกลับหญ้าตากประมาณ 2-3 แดด ให้แห้งโดยทั่ว ระวังอย่าให้หญ้าแห้งกรอบและใบหลุดร่วงจะทำให้เสียคุณค่าทางอาหาร

  การตรวจสอบว่าหญ้าแห้งได้ที่แล้วทำได้โดย นำหญ้ามาสักกำมือแล้วบิดสวนทางกัน สังเกตที่ต้นหญ้าที่แตก ถ้าไม่ชื้นก็ใช้ได้ หรือใช้เล็บขุดที่ผิวลำต้น ถ้าขูดไม่ออกก็ใช้ได้

 3. การเก็บหญ้าแห้ง ควรเก็บหญ้าแห้งในตอนสาย ๆ เป็นเวลาที่ความชื้นระเหยออกและหญ้ายังอ่อนตัวอยู่ การเก็บทำได้โดยการ
  3.1 อัดฟ่อน โดยใช้เครื่องอัดฟ่อนติดท้ายรถแทรคเตอร์ หรือใช้ลังไม้แล้วอัดโดยใช้คนเหยียบให้แน่นแล้วมัดด้วยเชือก 4
  3.2 ม้วนเป็นก้อนกลม โดยม้วนจากแถวที่คราดไว้ในแปลง
  3.3 มัดเป็นฟ่อน คล้ายฟ่อนข้าวจากนั้นนำไปเก็บไว้ในโรงเรือนที่มีการระบายอากาศไม่ถูกฝน

ลักษณะของหญ้าแห้งที่ดี

 1. ทำจากพืชที่ตัดในระยะที่พืชมีธาตุอาหารสูง
 2. มีใบมาก ลำต้นอ่อน
 3. สีเขียว กลิ่นหอม
 4. ปราศจากสิ่งปลอมปนอื่น ๆ เช่น วัชพืชหรือเศษวัสดุต่าง ๆ