คลังเก็บหมวดหมู่: ผักประเภทกินใบ

วิธีปลูกผักกาดเขียวปลี (Leaf mustard)

ผักกาดเขียวปลี

ผักกาดเขียวปลี หรือ ผักกาดเขียว เป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นผักที่ผลิตเพื่อแปรรูปโดยเฉพาะ อาทิ การทำดองเค็ม เพราะผักมีคุณภาพดีมาก หลังจากดองแล้ว จะมีความกรอบ ไม่ยุ่ยเปื่อย และยังเป็นผักที่เป็นความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้ผักชนิดนี้กลายเป็นสินค้าที่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ และต่างประเทศก็มีความต้องการผักชนิดนี้มากขึ้นทุกๆ ปี จึงทำให้ผักชนิดนี้ได้รับความนิยมในการปลูกเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักกาดขาวปลี (Chinese Cabbage)

ผักกาดขาวปลี

ผักกาดขาวปลี หรือ ผักกาดขาว มีอยู่มากมายหลายพันธุ์ด้วยกัน แต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะการห่อของปลีที่แตกต่างกันออกไป ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นผักที่ใช้บริโภคในส่วนที่เป็นใบทั้งหมด ผักกาดขาวปลีมีต้นกำเนิดอยู่ในเอเชียและวิวัฒนาการมาจากพืชที่มีต้นกำเนิด อยู่ในประเทศจีน ลักษณะที่ต้องการของตลาดคือ ผักที่มีปลีอวบขาว รสหวานกรอบ ซึ่งสามารถบริโภคได้ทั้งแบบสุกและแบบสด อีกทั้งยังนิยมนำไปทำเป็นผักดองหรือตากแห้งอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกกะหล่ำดาว (Brussels Sprout)

กะหล่ำดาว

กะหล่ำดาว เพิ่งเป็นผักที่นิยมทานกันเมื่อไม่นานมานี้ โดยเริ่มที่ Brussels และ Belgium ต่อมาเริ่มนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในยุโรป และมีการส่งเสริมปรับปรุงพันธุ์ในประเทศอังกฤษมาก กะหล่ำดาวมีลำต้นสูง บางสายพันธุ์มีขนาดสูงถึง 1 เมตร เมื่อต้นโตถึงระยะหนึ่งจะมีตาข้างอยู่ที่มุมใบ และตาข้างนี้จะเจริญพัฒนาเป็นกะหล่ำปลีเล็กๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร ซึ่งหัวเล็กๆ แต่ละอันนี้เรียกว่า “Sprout” แต่ละต้นจะมี Sprout จำนวนมากรอบๆ โคนต้น จึงได้ชื่อว่ากะหล่ำดาว ดังนั้นก็เปรียบเทียบได้กับแขนงของกะหล่ำปลีนั้นเอง

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกกะหล่ำปลี (Cabbage)

กะหล่ำปลี

กะหล่ำปลี เป็นผักที่มีการปรับปรุงพันธุ์มาอย่างช้านาน จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีทั้งพันธุ์หนักและพันธุ์เบา และพันธุ์ทนร้อน โดยปกติกะหล่ำปลีเป็นผักที่ชอบอากาศเย็น โดยเฉพาะหากต้องการปลูกเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ ต้องอาศัยอากาศเย็นเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน และต้องใช้เวลาเกือบ 2 ปี ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งถึงเมล็ดพันธุ์แก่ แต่ถ้าปลูกรับประทานใช้เวลาประมาณ 70-140 วัน ขึ้นอยู่กับพันธุ์เบาหรือพันธุ์หนัก หากเป็นพันธุ์เบาก็ใช้ระยะเวลาน้อย

อ่านเพิ่มเติม