คลังเก็บหมวดหมู่: ผักประเภทต่างๆ

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน (Sweet corn)

ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดหวาน เป็นพืชของชาวอินเดียนแดง ข้าวโพดกลายพันธุ์มาเป็นข้าวโพดหวานใช้รับประทานฝัก และยังใช้ฝักอ่อน ปริมาณน้ำตาลในเมล็ดสูง ประเทศไทยปลูกได้ตลอดปี มีต้นกำเนิดแถบอเมริกากลาง ไทยเราปลูกมา 20 กว่าปี เดิมมักประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคราน้ำค้าง ต่อมาผลิตพันธ์ Supersweet DMR. ต้านทานโรคราน้ำค้าง มีความหวานจัด กรอบ ไม่ติดฟัน สีเหลืองเข้ม ฝักใหญ่และไม่ล้มง่ายเมื่อปลูกในที่ลมแรง พ.ศ. 2522 ได้ Supersweet composit 1 DMR. ซึ่งดีกว่าและปัจจุบันก็ใช้ปรับปรุงพันธุ์เรื่อยมา ลักษณะที่สำคัญของข้าวโพดหวานคือเป็นพืชผสมข้าม ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา กสิกรไม่สามารถจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองต้องซื้อเมล็ดจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์โดยตรงทุกปี เมื่อข้าวโพดหวานกลายพันธุ์ จะมีผลทำให้ความหวานลดลง

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกหอมแบ่ง (Multiplying Onion)

หอมแบ่ง

หอมแบ่ง เป็นพืชที่นิยมรับประทานสด โดยใช้ส่วนของใบและหัว เนื่องจากหอมแบ่งมีลักษณะการเจริญโดยการแตกเป็นกอได้มากและมีใบมาก ส่วนของหัวจะไม่เจริญใหญ่เหมือนหอมแดง และตรงหัวจะมีกลิ่นฉุนจึงนิยมใช้เป็นผักแกล้ม หรือดับกลิ่นคาวของอาหารต่างๆ ได้ดี ต้นกำเนิดมาจากเอเชียตอนกลางและแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จากนั้นก็แพร่กระจายไปสู่ยุโรปในปี ค.ศ. 1629

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกผักกาดหอม (Lettuce)

ผักกาดหอม

ผักกาดหอม จัดว่าเป็นผักสลัด ใช้ใบมารับประทานสด เท่าที่ปลูกกันอยู่ในประเทศไทย มีปลูกเป็นการค้าทั่วทุกภาค แต่จะแตกต่างในเรื่องของพันธุ์ ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละพันธุ์ต้องการสภาพแวดล้อมต่างกัน อย่างไรก็ดี เราสามารถแยกผักกาดหอมออกเป็น 4 พวกใหญ่ๆ คือ

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกหัวไชเท้า หรือ ผักกาดหัว (Chinese radish)

หัวไชเท้า

หัวไชเท้า หรือ ผักกาดหัว เป็นพืชหัวที่อยู่ในตระกูลกะหล่ำ ซึ่งจัดว่ามีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากโดยเฉพาะในแถบเอเชีย ต้นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ทางฝั่งตะวันตกของจีนในเขตติดต่อกับอินเดีย เดิมเป็นพืชป่า ต่อมาได้รับการปรับปรุงให้มีรากอวบ ยาวและใช้เป็นผักสด และทำดองเค็มหรือต้มการที่หัวจะให้คุณภาพดีน่ารับประทานหรือไม่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว หากทิ้งไว้นานเนื้อภายในหัวจะฟ่ามมีเส้นใยมาก และรากจะขยายใหญ่มาก ลักษณะของหัวซึ่งก็คือรากนั่นเอง จะแตกต่างออกไปตั้งแต่รูปทรงกลมยาว รูปกรวย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกเผือก (Taro or Dasheen)

เผือก

เผือก เป็นพืชที่เราใช้หัวรับประทาน ส่วนของหัวนั้นคือลำต้นที่สะสมอาหารอยู่ใต้ดิน มนุษย์ใช้เผือกเป็นอาหารเนื่องจากหัวเผือกมีแป้งมาก และมีรสชาติดี คนจีนนำมาหั่นแล้วผัดเป็นกับข้าว ส่วนคนไทยนิยมนำเผือกมาทำเป็นขนมได้หลายชนิด เช่น ตะโก้ เผือกน้ำกะทิ เผือกกวน แกงบวด นอกจากนี้ เผือกยังใช้รับประทานให้อิ่มแทนข้าวได้เป็นอย่างดี เผือกสามารถขึ้นได้ดีในประเทศแถบร้อนและแถบอบอุ่นทั่วโลก ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส เป็นพืชล้มลุก หัวเผือกมีผิวสีแดงจนถึงดำ รูปร่างของหัวสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อมและพันธุ์ คือมีตั้งแต่กลมถึงยาว สีเนื้อภายในหัวเผือกอาจขาวหรือมีสีครีม และมีจุดม่วงๆ แต้มอยู่ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมันเทศ (Sweet potato)

มันเทศ

มันเทศ มีลำต้นเลื้อยเป็นเถา มีความยาวอาจถึง 6 เมตร สีของเถาจะผันแปรได้ตั้งแต่เหลือง เขียว หรือม่วงแดง เถามีลักษณะกลมมากกว่าเหลี่ยม ใบของมันเทศอาจมีสีทอง สีเขียว และอมม่วง เถาจะเลื้อยไปตามผิวดิน และจะออกรากบริเวณข้อที่เลื้อยไปตามผิวดินทุกข้อ และรากนี้เองเมื่อเจริญอยู่ใต้ดินจะมีการสะสมอาหารโป่งออก ก็คือหัวมันเทศนั่นเอง มันเทศเป็นพืชตระกูลเดียวกับผักบุ้งเดิมมันเทศเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้ คนพื้นเมืองมักเรียกว่า Camote or Kumara คนพื้นเมืองใช้มันเทศเป็นอาหาร เนื่องจากมันเทศเป็นพืชที่สะสมแป้งไว้ในหัวมาก และเก็บไว้ได้นาน และหลังจากปลูกไปได้ประมาณ 3-4 เดือนก็ขุดหัวได้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมันฝรั่ง (Potato)

มันฝรั่ง

มันฝรั่ง เป็นพืชผักที่มีอายุปีเดียว มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวอเมริกาใต้ ส่วนหัวที่ใช้บริโภคคือส่วนของลำต้นใต้ดิน บางครั้งมันฝรั่งถูกเรียกว่า Tris potato เนื่องจากว่าชาวไอริชได้นำเข้าไปในอเมริกา ราว ค.ศ. 1719 มันฝรั่งถูกนำไปปลูกทางภาคเหนือตามเทือกเขามาช้านาน เข้าใจว่าชาวจีนเป็นผู้นำเข้ามา มันฝรั่งถือว่าเป็นอาหารหลักอันดับ 1 ใน 5 ของพืชเศรษฐกิจของโลก มันฝรั่งเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับมะเขือเทศ ดังนั้น ในการออกดอกออกผลจึงคล้ายกัน แต่ดอกและผลของมันฝรั่งนำมารับประทานไม่ได้ และยังไม่มีอิทธิพลต่อการสร้างหัวของมันฝรั่งเลย

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกโหระพา (Sweet Basil)

โหระพา

โหระพา เป็นพืชตระกูลเดียวกับกระเพรา แมงรัก และกระเพราช้าง มีลักษณะการเจริญเติบโตและรูปร่างลักษณะของลำต้นคล้ายกัน การจำแนกใช้ความแตกต่างกันของกลิ่น และลักษณะใบดังนี้คือ

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกมะเขือเทศ (Tomato)

มะเขือเทศ

มะเขือเทศ จัดว่าเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมรับประทานกันเมื่อไม่ช้านี้ เมื่อเทียบปริมาณการใช้ทั่วโลกแล้ว มะเขือเทศจัดว่าเป็นผักที่มีความนิยมสูง ผลของมะเขือเทศนอกจากจะมีรสอร่อยแล้ว ยังมีคุณค่าทางอาหารสูง สามารถใช้รับประทานสดและทำเป็นอุตสาหกรรมทำซอสและซุปได้ ดังนั้น จึงมีงานศึกษาพันธุ์และวิจัยเกี่ยวกับมะเขือเทศมาก เดิมมะเขือเทศเป็นพืชผักพื้นเมืองทางแถบเทือกเขาแอนตีสทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งต่อมาก็แพร่เข้าสู่ยุโรป และเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 60 ปีมานี้เอง มะเขือเทศเป็นพืชที่ปลูกได้ตั้งในแถบร้อนและแถบอบอุ่น และงานค้นคว้าปรับปรุงพันธุ์ทำขึ้นในแถบอบอุ่นก่อน ดังนั้น เมื่อนำเข้ามาปลูกในเมืองไทย จึงประสบปัญหามากมาย โดยเฉพาะผลผลิตไม่สามารถมีได้ตลอดปี ดังนั้น ในบางฤดูกาลที่ผลิตมะเขือเทศได้น้อย จะมีราคาแพงมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ซึ่งเป็นระยะที่ไม่เหมาะในการติดผลและโรคแมลงรบกวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกพริก (Chilli)

พริก

พริก เป็นผักที่ปลูกเพื่อรับประทานผล มีทั้งพวกที่นำมารับประทานเป็นผักสดโดยตรงและพวกที่ปลูกเพื่อนำผลมาใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งรสอาหาร นอกจากนี้ ยังใช้ในอุตสาหกรรมทำซอส อาหารแต่ละมื้อมักจะไม่ขาดพริก ซึ่งจะมาในรูปต่างๆกัน พริกเป็นสินค้าออกที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศไทยสูงมาก

อ่านเพิ่มเติม