คลังเก็บหมวดหมู่: ไม้ดอกไม้ประดับ

วิธีปลูกอโลคาเซีย (Alocasia)

อโลคาเซีย

อโลคาเซีย (Alocasia) เป็นพันธุ์ไม้ในวงศ์ Araceae เช่นเดียวกับบอนสี เผือก หน้าวัว พลูฉีกหรือพลูด่างชนิดต่าง ๆ นั้นเอง ทั้งนี้หากพิจารณารูปร่างโดยทั่วไปของช่อดอก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกพิทูเนีย (Petunia)

พิทูเนีย

พิทูเนีย (Petunia) มีถิ่นกำเนิดที่อเมริกาใช้ การที่ได้ชื่อ “พิทูเนีย” นั้นก็เนื่องมาจากว่า นักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้พบต้นไม้ที่ประเทศอาร์เจนตินา และขณะที่ต้นยังเล็กอยู่จะมีลักษณะคล้ายต้นยาสูบมาก และประเทศอาร์เจนตินาได้เรียกยาสูบว่า พิทุน เขาจึงให้ชื่อต้นไม้นี้ว่า พิทูเนีย

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกขิงแดง (Red ginger)

ขิงแดง

ขิงแดง เป็นพืชที่มีการปลูกประดับบ้านเรือนมานานแล้ว มีการดูและรักษาง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทั่วไป ขยายพันธุ์ได้ด้วยหน่อ และให้ดอกตลอดปี ขิงแดงมีช่อดอกที่สวยงาม สามารถบานอยู่บนต้นได้นาน และมีรูปทรงของดอกที่แปลกกว่าไม้ดอกชนิดอื่น ๆ ประกอบกับเมื่อนำมาปักแจกัน พบว่า มีอายุการปักแจกันที่เหมาะสม ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากวิวัฒนาการจากการปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณบ้าน มาเป็นการปลูกเพื่อตัดดอกเป็นการค้ามากขึ้น จากข้อมูลการซื้อขายที่ปากคลองตลาดพบว่ามีการซื้อขายขิงแดงเป็นปริมาณ 2,000 ดอก/สัปดาห์ คิดเป็นมูลค่า 10,000 บาท/สัปดาห์ และยังพบว่ามีการส่งออกบ้าง

อ่านเพิ่มเติม