คลังเก็บหมวดหมู่: ไม้ดอกไม้ประดับ

วิธีปลูกแคคตัส (Cactus)

แคคตัส

แคคตัส (Cactus) เป็นไม้ประดับที่สวยงามทั้งด้านต้นและดอกชนิดหนึ่ง และสามารถขึ้นได้ดีในที่มีดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้ง ดินทรายก็สามารถขึ้นไปดี แคคตัส เป็นพืชในตระกูล Cactaceae ซึ่งมีอยู่ 140 สกุล ประมาณ 2000 ชนิด แคคตัส เป็นพืชพวก succulent ชนิดหนึ่ง ซึ่งความหมายของพืชพวก succulent ได้แก่พืชที่อวบน้ำ มีใบหนา ลำต้นและส่วนต่าง ๆ มักมีแต่น้ำมาก เกือบไม่มีเนื้อไม้เลย พืชพวก succulent มักมีถิ่นกำเนิดในที่แห้งแล้งในระยะนาน ๆ และสามารถเก็บน้ำไว้ในลำต้นโดยไม่ค่อยสูญเสีย เพราะพืชพวกนี้มีผิวหนา ดังนั้น พันธุ์ไม้พวก succulent นี้ จึงมีพืชหลายตระกูล (Family) ด้วยกันแต่ไม่ใช่แคคตัส

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกคาร์เนชั่น (Carnation)

คาร์เนชั่น

คาร์เนชั่น มีถิ่นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ พันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าทุกวันนี้ ดั้งเดิมได้มาจากฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1840 ได้นำเข้าไปในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ. 1856 คาร์เนชั่นที่นำเข้าไปในอเมริกาส่วนใหญ่ปลูกในเรือนกระจกทั้งสิ้น ใช้ทำเป็นไม้ตัดดอกได้เป็นอย่างดี ให้จำนวนดอกต่อต้นนับเป็นที่สองรองมาจากกุหลาบ ในสหรัฐอเมริกามีคาร์เนชั่นปลูกในมลรัฐต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกกล็อกซีเนีย (Gloxinias)

กล็อกซีเนีย

กล็อกซีเนีย เป็นไม้ดอกชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับภายในบ้านเรือน มีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Sinningia speciosa อยู่ในตระกูล Gesneriaceae

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกดาวเรือง (Marigolds)

ดาวเรือง

ดาวเรือง ชื่อสามัญ Marigolds. ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Tagetes spp อยู่ในวงศ์ Compositae มีถิ่นกำเนิดใน Mexico โดยดาวเรืองที่พบเห็น และปลูกอยู่ทุกวันนี้มี 5 species คือ

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกดอกดึง (Climbing lily)

ดองดึง

ดองดึง ชื่อวิทยาศาสตร์ Gloriosa rothschildiana ชื่อไทย กลอริโอสา, ดาวดึงส์, ดองดึง, ว่านก้ามปู, พันมหา, หัวขวาน, คมขวาน, บ้องขวาน, มะขาโก้งชื่อสามัญ  Glory lily, Climbing lily อยู่ในวงศ์ Liliaceae

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกบานชื่น (Zinnia)

บานชื่น

บานชื่น เป็นชนิดหนึ่งในไม้ดอกสามชนิดที่นิยมปลูกมากที่สุด (ดาวเรือง พิทูเนีย บานชื่น) ในอเมริกา นอกจากจะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับบ้านเรือน (bedding plant) แล้ว บานชื่นสมัยใหม่นี้ยังเหมาะที่จะใช้ปลูกเป็นไม้กระถาง (pot plants) อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกบัวสวรรค์ (Gustavia)

บัวสวรรค์

บัวสวรรค์ ชื่อไทยอย่างอื่น บัวดิน บัวฝรั่ง บัวจีน ชื่อสามัญ Zephyr flower, fairly lily, rain lily, flower of the west wind ชื่อวิทยาศาสตร์ Zephyranthes sp. วงศ์ Amaryllidaceae

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกเยอบีร่า (Gerbera)

เยอบีร่า

เยอบีร่า แต่เดิมทีมีที่กำเนิดในแอฟริกาใต้ ซึ่งมีอยู่ 40 ชนิด เนื่องจากดอกมันมีลักษณะคล้ายดอกเดซี่ จึงมีคนเรียกว่า บาร์เบอร์ตัน เดซี่ หรือ ทรานสวาล เดซี่ แต่ที่แน่ ๆ ที่เรารู้จัก ก็เรียกว่า “เยอบีร่า” ที่ชื่อนี้ก็เพราะตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อ Traugott Gerber โดยเอาชื่อหลังมาตั้งเป็นชื่อดอกไม้ชนิดนี้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกว่านมหาลาภ (Eucrosia)

ว่านมหาลาภ

ว่านมหาลาภ หรือ ว่านหงสาวดี หรือ กวักหงษา ชื่อสามัญ Eucrosia ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucrosia bicolor B. Reg. อยู่ในวงศ์ Family Amaryllidaceae มีถิ่นกำเนิดในประเทศเปรู (Peru) และเอกวาดอร์ (Ecuador) ทวีปอเมริกาใต้ เป็นไม้ทรงพุ่มเตี้ยคลุมดินสูงประมาณ 30 ซ.ม. ใบมีสีเขียวนวล ออกดอกตามธรรมชาติในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ดอกมีสีแดงอมส้ม ก้านชูเกสรตัวผู้ (Filament) และเกสรตัวเมีย (Style) มีสีขาวยื่นยาวออกมา มีอับละองเกสรตัวผู้ (Anther) สีเหลืองสด ตัดกับก้านชูเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ทำให้ช่อดอกสวยงามมาก ก้านช่อดอกสูง 60-100 ซ.ม. เป็นต้นไม้ที่เชื่อถือว่านำโชคลาภ จึงนิยมปลูกประดับตามอาคารบ้านเรือน และร้านค้าต่าง ๆ คู่กับว่านมหาโชค

อ่านเพิ่มเติม

วิธีปลูกแอฟริกันไวโอเลต (African Violet)

แอฟริกันไวโอเลต

แอฟริกันไวโอเลต (African Violet) เนื่องจากต้นไม้นี้มีถิ่นกำเนิดใน Africa อีกทั้งแต่เดิมนั้นสีของดอกมีสีม่วงเพียงสีเดียว จึงได้ชื่อว่า แอฟริกันไวโอเลต เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติกับ Baron Walter Saint Paul ซึ่งเป็นคนพบแอฟริกันไวโอเลตเป็นคนแรกเมื่อปี ค.ศ.1892

อ่านเพิ่มเติม